Objavljeno

Rodna diskrepancija i u filmskom i TV programu za djecu

Za većinu onih koji su odrastali 90-ih, Geena Davis ostati će zapamćena kao Thelma Dickinson, polovica dua za koji su mnogi mislili da će razbiti holivudski ženski stereotip. Nažalost, gotovo dvadeset i pet godina kasnije, vidimo da Thelma i Luise nisu pokrenule seizmički pomak u prikazu žena na filmu i televiziji.

Prema istraživanju Women in Film and TV, žene su činile tek 12% protagonistica, 29% značajnih likova i 30% svih likova s govorenim tekstom u 100 filmova koji su najviše zaradili u prošloj godini.

Iako je, kako je sama rekla u razgovoru za The Guardian, dobila ‘pristojan broj’ zanimljivih uloga tijekom svoje karijere, nemoguće je ignorirati činjenicu da postoji manje uloga namijenjenih ženama i manje prilika raditi izazovne i uzbudljive stvari.

Davis upozorava kako se ista stvar događa i u sadržajima namijenjenima djeci.

„Bila sam užasnuta zbog toga što je bilo daleko manje ženskih nego muških likova u onome što je napravljeno za djecu u 21. stoljeću. Pretpostavljala sam da je to riješeno, da takav seksizam nije prisutan u onome što prikazujemo djeci“, izjavila je.

Istraživanje koje je proveo Geena Davis Institute on Gender in Media, potvrdilo je njezina zapažanja. Istraživanje je obuhvatilo period od 20 godina, a pokazuje da na svaki ženski lik koji ima tekst u obiteljskim i dječjim filmovima, dolaze tri muška lika, a žene čine samo 17% likova u grupnim scenama.

Isto potvrđuje i istraživanje Silk-a, provedeno na animiranim filmovima iz protekle četiri godine. Tim filmovima uz manjak ženskih likova, manjka i djevojčica koje bi se pojavljivale u ulozi protagonistica.

Istraživanje je pokazalo da oko 40% animiranih filmova ne prolazi Bechdel test, u usporedbi s 34% svih filmova.

„Što govorimo djeci kada su ženski likovi hiper-seksualizirani, usko stereotipni ili jednostavno ne postoje? Poruka je da djevojke nisu toliko važne kao dječaci, žene nisu jednako važne kao i muškarci, a oni/e sve to potpuno nesvjesno upijaju“, kaže Davis.

Ona smatra da oskudica ženskih likova nije svjesno stvorena, no složila se da sigurno ima veze s dominacijom muškaraca na vodećim mjestima u filmskoj i TV industriji.

Zanimljivo je da se, prema Silk-ovom istraživanju u 2014. godini očituje pad prolaska Bechdel testa i kod animiranih filmova, ali i promatrajući generalnu sliku.

Naime, ukupni prolazak Bechdel testa u 2014. iznosi 55,4%, dok je u 2013. iznosio 67,5%. Radi se o značajnom padu, a još više zabrinjava činjenica da je nakon laganog uspona, ovo prvi pad od 1994. godine, kada je broj filmova koji prolaze test iznosio 52,4%.

Što se animiranih filmova tiče, 2012., prolaznu je ocjenu primilo njih 59,1%, da bi 2013. brojka skočila na 72,7%, a 2014. se značajno spustila na 64,3%. [V.U./A.V.]

Više informacija potražite u interaktivnim grafikama na Silk-ovoj web stranici.

Povezano