Objavljeno

Rode spriječile još jedan pokušaj ušutkavanja žena i ograničavanja njihovih reproduktivnih prava

Na Plitvicama se danas održava drugi dan simpozij ginekologa i porodničara pod nazivom “Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda”. Udruga Roda upozorava kako je iz naziva tema skupa očito da su namjere struke, koja u Hrvatskoj jedina pruža reproduktivnu skrb ženama, da žene i dalje nemaju pravo sudjelovati u odlukama o skrbi o njihovom reproduktivnom zdravlju i pravima. 

Iz Udruge RODA ističu kako nisu željele dopustiti da ovaj događaj protekne bez komentara javnosti i bez sudjelovanja korisnica, pacijentica i žena, te su stoga zahvaljujući donacijama brojnih građana/ki u dvotjednoj crowdfunding kampanji u kojoj je prikupljeno oko tri tisuće dolara osigurale sredstva za plaćanje kotizacija za sudjelovanje na simpoziju.

Teme dvodnevnog skupa uključivale su sljedeće:

– Tko odlučuje o tijeku poroda: roditelji, liječnici ili forum društvenih mreža?
– Odbijanje za život nužne intervencije na porodu – novo lice čedomorstva?
– Psihološki profil rodilje koja svjesno odbija medicinsku intervenciju i time ugrožava zdravlje i život djeteta
– Okrugli stol Priziv savjesti ginekologa kod prekida trudnoća

Bilo da se radi o medicinski potpomognutoj oplodnji, skrbi u trudnoći, porodu i babinju ili prekidu trudnoće na zahtjev – jasno je kako žene i dalje nemaju pravo sudjelovati u tim odlukama, upozoravaju iz Udruge RODA.

Tijekom oba dana simpozija javnost su zato, pod hashtagom #RodeNaPlitvicama izvještavale o predavanjima i raspravama putem društvenih mreža Twittera i Facebooka, boreći se protiv posljednjeg kulturno prihvatljivog oblika nasilja nad ženama, onog u rađaonicama, a podršku im je pružila i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić koja je kazala da kada se kao institucija javljaju zdravstvenim ustanovama s upitom o slučajevima gdje su se kršila ljudska prava žena u porodu i stavljene su u nepovoljni položaj, ne dobivaju njihov konkretan odgovor, već retoriku nepoznavanja prava pacijenata, upakiranu u šaljiv komentar.

Izvjestile su tako da dr. sc. Maja Proso, docentica s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u opisu iskustava koja su podijeljena u akciji ‪#‎PrekinimoSutnju‬ nije propustila svaki put naglasiti da se radi o “navodnom” grubom ophođenju, “navodnom” nalijeganju i “navodnim” povredama prava, omalovažavajući tako sva iskustva koja su mnoge žene hrabro podijelile. “Opstetričko nasilje je NASILJE, ne je ne i u rađaonici”, poručuju RODE.

Predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, Đula Rušinović na simpoziju je upozorila da je Zakon o pravima pacijenata mrtvo slovo na papiru. “Nema sustavnog prikupljanja i obrade pritužbi. Zato se i događa da se pritužbe pacijenata omalovažavaju. Presuda Europskog suda za ljudska prava potvrdila je da Hrvatska ne osigurava zaštitu prava pacijenata. O pritužbi pacijenata odlučuju kolege liječnika na koga se pritužba odnosi i Komora kojoj je cilj da se štiti. A tko štiti pacijenta?”, upitala je okupljene.

“Mi ne znamo sadržaj i smisao prava pacijenata. Nemamo partnerske odnose. Pacijenti moraju biti partneri, a to ne mogu biti ako ne reagiraju iz straha. Pacijenti se boje. Šute. Žene su progovorile na pravi način. Nemojte šutjeti.”, poručila je.

Daniela Drandić iz Udruge Roda istaknula je da “danas u Hrvatskoj imamo monopol jednog modela skrbi za trudnice, rodilje i babinjače. Imamo sustav koji je netransparentan, krut i često okrutan”, a Gordan Zlopaša iz zagrebačke Petrove napomenuo da je nužna suradnja s pacijenticama, jer kako kaže “trebamo biti svjesni da će nam dolaziti sve više žena koje su informirane i sa svojim planovima porođaja i te njihove želje u većini slučajeva nisu nerazumne”.

Na simpoziju je spomenuto i da je u Sloveniji u tijeku izrada stručnih smjernica za porođaje kod kuće koje se očekuju 2017. godine. Najvažnija pitanja su – vrijeme transporta od kuće do bolnice, licenciranje primalja i određivanje kriterija za koje žene jest porod kod kuće opcija.

Na kraju, istaknimo da iako, kako jedan od predavača Špiro Janković kaže, ginekološku struku u Hrvatskoj u 70% slučajeva čine žene, ta većina na simpoziju nije bila zastupljena te da su pred izlaganje primalja, dotad punu dvoranu napustili gotovo svi liječnici. [Ž.V.]

 


Povezano