Objavljeno

Pula i Rijeka: Okrugli stol ‘Prema demokratskoj školi’

GOOD inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u suradnji s udrugama Zelena Istra, Delta i PaRiter te Centrom za građanske inicijative Poreč organizira okrugli stol ‘Prema demokratskoj školi’.

Okrugli stol održat će se u Rijeci u četvrtak, 23. studenog u Gradskoj vijećnici s početkom u 14:00 sati, a u Puli u srijedu, 29. studenog u Dnevnom boravku Društvenog centra Rojc (Gajeva 3) s početkom u 11:30 sati.

U demokratskom društvu obrazovanje ima važnu ulogu pripremiti buduće građane/ke za aktivan rad na razvijanju i unaprjeđenju demokratske kulture te poštivanju i zaštiti ljudskih prava. Stoga je potrebno da škole aktivno žive demokraciju kako bi oblikovale školsku kulturu koja promiče demokraciju i ljudska prava. Takva školska kultura, u kojoj učenici/ce uče i žive demokraciju, omogućava učenicima/ama razvijanje svoje građanske i društvene kompetencije.

Da bi se potaknulo škole, učitelji/ice i stručne suradnike/ce na izgradnju takve školske kulture GOOD Inicijativa je izradila publikaciju “Prema demokratskoj školi” koja sadrži preporuke i smjernice za škole za razvijanje demokratske školske kulture, te prijedlog Nastavnog plana i programa za predmet „Građanski odgoj i obrazovanje“.

Na okruglom stolu bit će predstavljena navedena publikacija, kao i model izvannastavnog uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja u Gradu Rijeci, te će se otvoriti prostor za razgovor o mogućnostima izgradnje demokratske školske kulture te uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja i u škole Istarske županije.

Na okruglom stolu u Puli govoriti će: 
– Mario Bajkuša, direktor razvoja programa, Forum za slobodu odgoja 
– Predstavnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke 
– Patricija Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu te predstavnica Radne skupine za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole u Istarskoj županiji.

Na okruglom stolu u Rijeci govoriti će:
• Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja
• Sanda Sušanj, Grad Rijeka
• Lana Golob, Grad Rijeka
• Gordana Frol, Osnovna škola Vežica
• Maja Uršić Staraj, Udruga Delta

Pozivaju se predstavnike/ice obrazovnih institucija, lokalne i regionalne samouprave te organizacija civilnog društva da se pridruže i doprinesu kvaliteti rasprave o ovoj važnoj temi.

Učiteljima/cama i stručnim suradnicima/ama koji to zatraže bit će izdana potvrda o sudjelovanju na okruglom stolu koju mogu priložiti u sklopu postupka napredovanja.

Više informacija o možete potražiti na Facebook stranici događanja u Rijeci i Puli.

Povezano