Objavljeno

Promocija knjige Jelene Ivanišević: Od kuharice do književnosti

Institut za etnologiju i folkloristiku vas poziva na promociju knjige Jelene Ivanišević Od kuharice do književnosti koja će se održati u srijedu, 21. veljače u 19:30 u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića.

“Pozicionirajući svoj znanstveni interes unutar kulturnoantropoloških i etnoloških istraživanja prehrane, autorica Jelena Ivanišević ovim rukopisom istražuje žanrovsku raznovrsnost kulinarskih i gastronomskih tekstova, kojima pristupa kao novom književnom i publicističkom fenomenu u Hrvatskoj: tradiciji pisanja o hrani,” piše dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović.

“Smjestivši svoje analitičko iščitavanje kulinarskih i gastronomskih tekstova između trenutno dominantne istraživačke platforme prehrambenih studija, što objedinjuje pristupe različitih znanstvenih disciplina, te književnopovijesnog razumijevanja određenog književnog fenomena, autorica uspijeva opisati nastanak i razvoj onoga što danas razumijevamo pod kulinarskom književnošću. Argumentirano i suvereno dokazala je uspostavu novog književnog žanra – gastronomske književnosti i ostvarila vrhunac interesa za kulinarske i gastronomske narative,” navodi Grbić Jakopović.

Dr. sc. Nives Rittig Beljak pak ističe da “u suvremenu prehrambenu problematiku spadaju i strahovi što proizlaze iz sve veće artificijelnosti hrane te pripadajućih aktivnosti koje ih prate,” što je u posljednjih dvadesetak godina urodilo literarizacijom kuharskih tekstova, redukcijom njihove utilitarnosti u korist narativnosti. “Priča potiskuje recept prema svom rubu, margini na kojoj je nekoć stajala u ulozi poučnog komentara. O literarnoj gastronomiji u nas se vrlo malo pisalo iako je došlo do eksplozije tekstova pa autoričina iščitavanja tog fenomena smatram velikim doprinosom i putokazom ne samo književnim kritičarima već i sociolozima, kulturnim antropolozima, povjesničarima, nutricionistima.”

O autorici

Jelena Ivanišević rođena je 1978. godine u Zagrebu. Godine 2005. diplomirala je kroatistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu. Od 2007. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu gdje se kontinuirano bavi kulturom prehrane u okviru etnoloških i antropoloških istraživanja. Usmjerujući svoj interes prema prehrambenim diskursima, 2014. godine doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Od kuharice do književnosti: hrvatski kulinarski i gastronomski narativi. Zadnjih desetak godina radi na Povijesnom rječniku hrvatskog kulinarstva (prvi svezak A-M objavljen je 2015. godine) te istražuje kulinarske proze, tradicijsku kuhinju, povijest prehrane, suvremene prehrambene prakse na otoku Hvaru, gradske tržnice i društveni značaj mediteranske prehrane.


Povezano