Objavljeno

Profesore u Republici Srpskoj potiče se da u nastavi promoviraju tradicionalne vrijednosti

Foto: Feliphe Schiarolli

Profesori jedne banjalučke srednje škole su, na redovnim grupnim savjetovanjima koja se održavaju svake godine, po prvi put morali slušati prezentaciju o Populacionoj obuci u školama u RS, javlja Buka.

Jednu prezentaciju, koja govori o negativnoj stopi nataliteta, potpisuje profesor i demograf Draško Marinković, dok je autorica druge prezentacije Ranka Perić Romić, vanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka i poslanica u Narodnoj skupštini RS. U toj drugoj prezentaciji, navode profesori, ističe se da je uzrok niske stope nataliteta emancipacija žena te se promiče tradicionalna patrijarhalna obitelj.

Profesorima nije objašnjeno zašto su morali slušati ove prezentacije i nisu imali priliku postavljati pitanja, ali im je bilo sugerirano da u svom radu s mladima promoviraju stupanje u brak, obitelj, a indirektno čak i rađanje.

Vezano uz ovu obuku, iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske odgovorili su da je namjera obuke “da pomogne nastavnicima da realiziraju teme koje su već zastupljene u nastavnom planu i programu, te da se stavi naglasak na odgojnu funkciju školu”.

Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije Udružene žene Banjaluka, smatra da je ova situacija odraz već ustaljenog javnog diskursa u kojem se žene optužuju da su emancipacijom zanemarile svoju tradicionalnu ulogu, koja je primarno usmjerena na rađanje, brigu o djeci i obitelji.

Poruka mladim ženama je da se udaju i rađaju da bi bile društveno prihvaćene i vrednovane kao korisne, te da, ukoliko to ne učine na način kako se to od njih očekuje, snose odgovornost za opstanak i napredak nacije. Pri tome profesori i profesorice koji promovišu ovaj koncept ne uzimaju u obzir, niti ističu odgovornost države i institucija da porodicama, dakle ženama i muškarcima, obezbijede mogućnosti da se na ravnopravnoj osnovi zaposle i osiguraju egzistenciju da bi mogli da imaju i odgajaju djecu, uključujući i mogućnosti čuvanja i brige za djecu, da bi i majke i očevi mogli da rade da djeci osiguraju normalan život,” kazala je Petrić za Buku.

Novinarka Gordana Katana komentirala je kako je demografska slika Republike Srpske doista poražavajuća te da svaki dan ima sve manje stanovništva, no odgovornost za to ne snose žene, već vlast ogrezla u korupciji i nepotizmu, što je rezultiralo nezaposlenošću i potplaćenim radom.

I čime onda da se stimulišu ljudi da zasnivaju porodice, da se žene odlučuju na rađanje…da uopće ostaju u BiH? Nacionalni savjet za demografsku obnovu RS, koji je osnovan na inicijativu entitetske predsjednice Željke Cvijanović, stoji iza ove nadasve nakaradne ideje. Umjesto da propagiraju navodne tradicionalne vrijednosti srednjoškolkama/cima, bilo bi im bolje da se osnuje nacionalni savjet za ekonomsku obnovu RS. Da ta vlast prestane da misli samo na vlastite interese, da stvori uvjete da se ovdje od vlastitog rada može dostojanstveno živjeti. Onda nikog ne bi trebali demagoškom retorikom uvjeravati šta je za nekog dobro i ispravno, a šta ne,” rekla je Katana.


Povezano