Objavljeno

Priopćenje Platforme 112: Treba li Biblija regulirati nasilje nad ženama?

Platforma 112 objavila je priopćenje za javnost povodom istupa profesora Tončija Matulića o Istanbulskoj konvenciji. Matulić, inače bivši dekan Katoličko bogoslovnog fakulteta, na tribini u Europskom domu pod nazivom “Može li Istanbulska konvencija spriječiti nasilje u obitelji i obvezuje li ona Hrvatsku na uvođenje rodne ideologije“ izrazio je sumnju u učinkovitost alata pravne države te pozvao na korištenje “zdrave humane i kršćanske etike”.

Glavni problem Istanbulske konvencije Matulić je objasnio sljedećim riječima:

“Za razliku od vrijednosnih zahtjeva zdrave humane i kršćanske etike, Istanbulska Konvencija kao međunarodni pravni propis uključuje institute sankcija, istrage, kaznenog progona i osude, činjenica koja pokazuje da je ona važan i snažan alat u rukama svjetovnih represivnih aparata. Stoga, kad se neće milom prestati s nasiljem nad ženama i u obitelji, djelujući slobodno prema načelima i normama zdrave humane i kršćanske etike, onda će se morati prestati silom, to jest strahom od progona i kaznenih sankcija. Je li to korak naprijed u poboljšanju čovjekove naravi ili korak unatrag? U svjetlu kršćanske etike jednoznačno je to korak unatrag, jer kršćanin nije primio duha robovanja da bi se bojao, nego Duha posinstva da bi slobodno i radosno živio i djelovao snagom darovane slobode djeteta Božjega (usp. Rim 8,15).

Iz Platforme 112 poručuju da je Matulić ovim govorom pokazao svima da je cilj borbe protiv ratifikacije Istanbulske konvencije sprečavanje dobivanja važnog i snažnog alata u rukama represivnog aparata (policija, sudstvo) za sprečavanje nasilja nad ženama. Za profesora Matulića to je ključni problem, jer će država nasilnicima nametnuti da prestanu s nasiljem prema ženama, umjesto da se nadamo da će s nasilje prestati zbog kršćanske etike, a žrtvama će država pružati sustavne mogućnosti za sigurnost i zaštitu od nasilja, umjesto da se sve prepusti volji Duha Svetoga i kršćanskoj etici. Moramo se pitati je li to bivši dekan jedne sastavnice Sveučilišta u Zagrebu predlaže ukidanje svjetovnog pravnog sustava, posebice kaznenog prava i nudi da se isti zamjeni instrumentima vjerskoga prava?

Po istoj logici možemo dovesti u pitanje kazneno sankcioniranje bilo koje vrste nasilja – zašto bismo bismo kao društvo osuđivali i inzistirali na kažnjavanju ubojica kada postoje jasni zahtjevi kršćanske etike da ne ubiješ? Ili pak pokušava reći da baš ova vrsta nasilja koja je usmjerena prema ženama i članovima obitelji bi trebala ostati u domeni privatnog – skriveno od javnosti i postupanja države? Prema takvom scenariju, žene i djeca samo su  vlasništvo muškarca, supruga i oca, koji s njima može raditi što hoće, ovisno o dubini njegove „kršćanske etike“. Ovakvo osporavanje uloge države u sprječavanju nasilja posebno je zabrinjavajuće kada znamo da živimo u državi gdje skoro pola mladih smatra da nasilje u vezi može biti opravdano te gdje ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike za nasilje u obitelji javno kaže: „To je tako u braku“ – u državi gdje vjerski i patrijarhalni svjetonazori itekako utječu na javne politike.

Stoga Platforma 112 poziva sve građane i građanke da se pridruže prosvjednoj akciji „Služavke ustaju za ratifikaciju Istanbulske konvencije“ koja će se u subotu, 10. veljače u podne održati na Cvjetnom trgu u Zagrebu, u sklopu globalne akcije „Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama“.


Povezano