Objavljeno

Pred procesom stvarnog otvaranja podataka u Hrvatskoj stoje sistemske prepreke

Povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama GONG upozorava kako nakon ljetnih izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama kojima je u hrvatsko zakonodavstvo uvedena EU direktiva o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima, pred Hrvatskom stoji velik posao na implementaciji Zakona kako bi sva tijela javne vlasti objavljivala javne podatke u otvorenim formatima koji omogućuju njihovu besplatnu ponovnu uporabu i daljnju distribuciju.

To predstavlja višu razinu transparentnosti rada tijela javne vlasti i omogućuje razvoj suvremenih antikorupcijskih alata, ali i generira gospodarsku aktivnost koja, prema istraživanju za potrebe za Europske komisije, članicama EU može donijeti oko 140 milijardi eura godišnje.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, GONG upozorava da pred procesom stvarnog otvaranja podataka stoje sistemske prepreke:

– objave na Portalu otvorenih podataka gov.hr teku iznimno sporo – objavljeno je tek 113 pojedinačnih skupova podataka (za usporedbu, Velika Britanija ima skoro 25.000, a SAD preko 160.000),
– zbog dosadašnjih nepovoljnih ugovornih odnosa privatne programerske tvrtke de facto postaju vlasnici podataka koje tijela javne vlasti kreiraju i/ili prikupljaju,
niska je informiranost službenika, ali i čelnih ljudi tijela javne vlasti o zakonskoj obvezi da podatke na kojima trenutno sjede moraju objavljivati, i to u otvorenom formatu.

U kontekstu nadolazećih parlamentarnih izbora, GONG ističe da su vladajući propustili priliku da koncept otvorenih podataka u potpunosti primijene na podatke o donacijama političkim strankama i kampanjama.

Od buduće vlasti GONG stoga očekuje da nastavi s unapređenjem zakonodavnog okvira kako bi se osigurala potpuna digitalizacija prijave i objave političkih donacija ne bi li se ti podaci konačno mogli povezati s drugim bazama javnih podataka (npr. javna nabava, potpore i poticaji za privatni sektor, koncesije,…). Također, GONG očekuje dodatno kapacitiranje Ureda Povjerenika za informiranje kako bi se uspostavio učinkoviti nadzor nad svim tijelima javne vlasti čije bi baze podataka, ukoliko bi ih se objavilo u otvorenom formatu, stvorile preduvjete za samopokretanje gospodarskih aktivnosti u ovom području te unaprijedile razinu transparentnosti rada samih tijela.


Povezano