Objavljeno

Poslodavci/ke svjesni rodne diskriminacije u poslovnom svijetu

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić predstavila je rezultate istraživanja o percepciji poslodavaca/ki o koristima rodno uravnoteženog ekonomskog odlučivanja i to u sklopu projekta Europske unije Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj.

Istraživanje je provedeno u 57 hrvatskih poduzeća s ciljem utvrđivanja percepcije, stavova i mišljenja o koristima rodne uravnoteženosti u ekonomskom odlučivanju. Sudionici/e u ispitanim su se trgovačkim društvima nalazili na različitim pozicijama, točnije predsjednici/e uprave, članovi/ce uprave, direktori/ce ili voditelji/ce ili na ostalim nižim pozicijama iz različitih gospodarskih djelatnosti, društava s različitom vlasničkom strukturom te društava različitih po broju zaposlenih.

Pokazalo se da je čak 91% svih sudionika/ca istraživanja upoznato s pojmom rodne uravnoteženosti, odnosno 95% svih žena i 85% svih muškaraca uključenih u istraživanje. Ako govorimo o tumačenju pojma rodne uravnoteženosti, 79% svih sudionika/ca istraživanja taj pojam tumači kao “podjednak broj žena i muškaraca, u omjeru 50:50, na istovrsnim pozicijama u trgovačkom društvu”. Zanimljivo je da 98% svih sudionika/ca prepoznaje postojanje rodne neuravnoteženosti na upravljačkim pozicijama u Hrvatskoj, odnosno to smatra 97% svih ispitanih žena i 100% ispitanih muškaraca iz ovog istraživanja.

“No unatoč tome, predstavnici/ce 57 trgovačkih društava koji/e su sudjelovali/e u istraživanju iskazali/e su kako njihova društva ne provode aktivnosti za postizanje rodne uravnoteženosti. Ona trgovačka društva koja provode takve aktivnosti iskazuju kako u 79% tih društava vide učinke i rezultate takvih mjera na poslovanje društva”, naglasila je pravobraniteljica Ljubičić.

U vidu osvještavanja ohrabrujući je podatak da 84% sudionika/ca smatra kako u Hrvatskoj postoji dovoljan broj kvalificiranih žena za upravljačke pozicije dok samo 7,02% njih smatra da takvih žena nema dovoljno. Ovo istraživanje pokazalo je zavidnu razinu upoznatosti s pojmom rodne uravnoteženosti, ali je u isto vrijeme potvrđeno i postojanje rodne neuravnoteženosti na upravljačkim razinama.

Percepcija vezana uz uvođenje kvota ukazuje na to da velik broj predstavnika/ca navodi kako je potrebno mijenjati svijest i društvo, davati ženama prilike te osigurati bolju edukaciju kako bi se rodna uravnoteženost dogodila prirodno, s godinama. Sudionici/e koji/e pokazuju blaži stav prema uvođenju kvota navode kako je dobro propisati kvote, ali da one budu savjetodavnog karaktera, odnosno fleksibilne, a ne restriktivne.

Panelom su se podvukli osnovni zaključci o važnosti transparentnosti prilikom selekcije na upravljačke pozicije, jer u suprotnom startne pozicije uvijek ostaju nejednake. Sudionici/ice panela složili su se da je upravo svaka pojedina tvrtka ta koja kvalitetnom kulturom kompanije mora osiguravati promišljeno planiranje i edukaciju.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova provodi projekt zajedno s partnerima, Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Hrvatskom udrugom poslodavaca i Institutom za razvoj tržišta rada. Više o projektu možete vidjeti ovdje. [S.S.] Tportal


Povezano