Objavljeno

Porezna uprava izdala priopćenje koje studentima ništa nije pojasnilo

Nakon burnih reakcija javnosti i medija, a osobito studenata koji su izravno pogođeni viješću o spuštanju praga za oporezivanje studentskih zarada s 50.000 na 15.000, prvo je reagirao premijer, koji na Twitter profilu Vlade RH piše: „Naći ćemo rješenje koje će zadovoljiti stud. I spriječiti bilo kakvo pogoršanje njihova položaja. Sjest ćemo s predstavnicima studenata“. I doista, sjeli su.

Predstavnici Hrvatskog studentskog zbora (HSZ) sastali su se s predstavnicima Ministarstva financija i Porezne uprave, nakon čega je FB objavom nemir među studentima prvo pokušao smiriti HSZ, da bi nešto kasnije službeno priopćenje objavila i Porezna uprava, pokušavajući pojasniti računicu.

Priopćenje Porezna uprave

Za početak navode: „Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine 01/2017)  obuhvaćene razrade samo nužnih odredbi Zakona o porezu na dohodak dok će detaljna razrada odredbi navedenog Zakona biti propisana novim Pravilnikom o porezu na dohodak koji je u izradi i bit će donesen u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona“. No, čak i da novi Pravilnik za studente bude povoljniji ovaj koji za sada imamo na snazi je i primjenjuje se na studentske zarade od početka 2017., a u njemu stoji kako se neoporezivi dio primitka za učenike i studente s dosadašnjih 50.000 kuna smanjuje na 15.000 kuna.

Porezna uprava dalje pojašnjava da je „Zakonom o porezu na dohodak propisan jedinstveni osnovni osobni odbitak za sve hrvatske građane, primatelje dohotka pa i učenici i studenti koji ostvaruju dohodak po bilo kojoj osnovi imaju pravo na neoporezivi osnovni odbitak u iznosu od 3.800,00 kuna mjesečno odnosno 45.600,00 kuna godišnje

Pored toga, učenici i studenti imaju pravo na dodatnih neoporezivih 15.000,00 kuna primitaka godišnje odnosno 1.250,00 kuna mjesečno što sve zajedno iznosi 5.050,00 kuna mjesečno odnosno 60.600,00 kuna godišnje. Prema tome, na mjesečne iznose primitaka učenika i studenata do iznosa od 5.050,00 kuna neće se obračunavati porez na dohodak. Ukoliko se ostvari mjesečni primitak iznad toga iznosa na razliku (iznad  5.050,00 kuna) će se obračunati porez na dohodak i eventualni prirez.

Ukoliko ukupni godišnji primici učenika i studenata ne prelaze iznos od 60.600,00 kuna sav eventualno plaćeni porez i prirez na dohodak prilikom isplata primitaka iznad 5.050,00 kuna mjesečno bit će im vraćen nakon godišnjeg obračuna. Dakle ponavljamo, svi primitci učenika i studenata do iznosa od 5.050,00 kuna mjesečno oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak“.

Osobni odbitak

Objava ovog priopćenja dijelom je smirila napetosti, no iako u zaključku stoji kako je slijedom navedenog „jasno da je porezna reforma imala za cilj izaći u susret mladima“, stvari i dalje nisu dovoljno jasne. Faktograf tako navodi da Porezna uprava samo pokušava zbuniti studente.

Naime, s obzirom na trenutnu situaciju, navodi Faktograf, „na primitke iznad 15.000 kuna učenici i studenti morat će plaćati 24 posto poreza i pripadajući prirez. Po novom pravilniku, s obzirom na drastično smanjenje neoporezive sume, na učenike i studente će se primjenjivati pravila koja vrijede i za sve druge primatelje drugog dohotka. Ono što Porezna uprava ističe je da će taj porez učenicima i studentima biti vraćen na osnovi osobnog odbitka od 3800 kuna mjesečno – kojeg uživaju svi građani, bez obzira na vrstu zaposlenja. Množeći 3.800 kuna s 12 mjeseci, Porezna uprava je došla do izračuna po kojem studenti sada imaju neoporezivih 45.600 kuna, a kad se tome zbroji spomenutih neoporezivih 15.000 dolazi se do sume od 60.600 kuna. Međutim, sudeći iz priopćenja, povrat će se moći ostvariti tek nakon godišnjeg obračuna“.

Ističu stoga kako je „jedna je stvar kad su studenti i njihovi poslodavci oslobođeni poreza, a sasvim druga kad se porez obračuna pa se na osnovi godišnjeg obračuna poreza godinu i pol kasnije vrati studentima“.

Jedini pozitivan pomak je tvrdnja Porezne uprave da se iznos do kojeg će se roditeljima priznati porezna olakšica penje s 13.000 na 15.000 kuna.

Jasno je da ništa nije jasno

Unatoč ‘pojašnjenju’ koje je objavila Porezna uprava, jasno je samo to da stvari i dalje nisu jasne, pa zato već i sami navode: „s obzirom na novonastalu situaciju nerazumijevanja oko oporezivanja primitaka učenika i studenata, Ministarstvo financija – Porezna uprava će posrednicima pri zapošljavanju učenika i studenata, (student servisima i drugima) promptno dostaviti obveznu uputu o postupanju”. 

Ne znamo što će uputa o postupanju sadržavati, kao ni što će donijeti novi Pravilnik o porezu na dohodak, no pozitivno riješenje za studente bilo bi sljedeće. Ako nove upute budu sadržavale mogućnost da student Studentskom centru dostavi svoju poreznu karticu, obračunavanje osobnog odbitka bilo bi odmah omogućeno te bi u tom slučaju studenti koji mjesečno primaju do 5.050,00 kuna bili oslobođeni zaračunavanja poreza i prireza. Studentima koji u pojedinom mjesecu prime više od navedenog iznosa porez i prirez bit će zaračunat na tu razliku, no novac će dobiti natrag nakon godišnjeg obračuna ukoliko ukupna godišnja zarada ne prijeđe 60.600 kuna. Ukoliko student zaradi ukupno više od 60.600 kuna, porez i prirez uplaćen za mjesečne iznose više od 5.050 kuna neće mu biti vraćen.

Međutim, kako piše Studentski klub Veleučilišta u Šibeniku, „tek treba vidjeti kako će se zbrajati neoporezivi primici, tj., da li će mirovine, stipendije i ostali iznosi biti ubrojeni u limit od 15,000kn odnosno 3800kn mjesečno odbitka. Ovdje u igru dolazi i porezna olakšica roditelja na dijete (podignuta sa 13,000kn na 15,000kn godišnje) i kako će se ti različiti primici ubrajati u nju“.

Dok Porezna uprava ne dostavi uputu o postupaju i ne objavi novi Pravilnik teško je govoriti o konačnom raspletu ovog problema, budući da trenutno dostupno priopćenje i Pravilnik nastavljaju unostiti pomutnju. [Ž.V.]


Povezano