Objavljeno

Pokrenut online arhiv časopisa Ženski pokret

Izrada stranice Ženski pokret 2020 dio je aktivnosti kojima se obilježava stogodišnjica osnivanja časopisa Ženski pokret, koji zauzima važno mjesto u jugoslavenskoj časopisnoj produkciji 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća.

Ženski pokret izlazio je od 1920. do 1938. godine. Izdavalo ga je Društvo za prosvećenje žene i zaštitu njenih prava (osnovano 1919. godine). Društvo je prvo osnovano u Beogradu, zatim u Sarajevu, a nakon toga i u drugim centrima novoformirane države, Ljubljani i Zagrebu. Riječ je o prvom precizno profiliranom jugoslavenskom feminističkom časopisu, koji je stajao na pozicijama radikalnog građanskog feminizma.

Veze časopisa i Društva za prosvećenje žene i zaštitu njenih prava su veoma čvrste: programski ciljevi Društva određivali su časopis formalno i sadržajno. Članice Društva, ujedno i urednice i uaradnice Ženskog pokreta, organizirale su različite aktivnosti namijenjene ženama i sudjelovale u radu internacionalnih feminističkih organizacija.

Vlasnica časopisa u trenutku osnivanja bila je Milica Dedijer, a urednica Zorka Kasnar. Narednih godina na uredničkom mjestu su bile i Katarina Bogdanović, Vera Jovanović, Alojzija Štebi, Darinka Stojanović i druge, a u početku časopis je uređivao književni odbor koji su činile Delfa Ivanić, Katarina Stojanović, Ruža Vinterštajn, Ruža Stojanović, Paulina Lebl-Albala, itd. Suradnički krug časopisa je bio širok i heterogen jer je uredništvo okupljalo suradnice iz svih dijelova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslavije, kao i iz različitih oblasti i disciplina. Tekstovi su štampani na srpskom, hrvatskom i slovenskom. Časopis je imao izrazit jugoslavenski karakter koji se simbolički ogledao i u naslovu koji je u jednom periodu izlaženja časopisa ispisivan na tri jezika/pisma: čirilično i latinično (Женски покрет/Ženski pokret) i na slovenskom (Žensko gibanje).

Projekt Ženski pokret 2020 dio je projekta “Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca” Instituta za književnost i umetnost, a njegova realizacija je nastavljena u okviru odeljenja Instituta – Periodika u istoriji srpske književnosti i kulture. Digitalizacija časopisa i izrada web stranice podržana je od strane Ministarstva kulture i informisanja.


Povezano