Objavljeno

Objavljena publikacija “Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka”

Centar za mirovne studije je objavio publikaciju “Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka” kojom su predstavljeni podaci sveobuhvatnog i multi-metodološkog istraživanja o Romima u Hrvatskoj.

Između ostalog, rezultati istraživanja pokazuju da je u mjesecu koji je prethodio provedbi istraživanja 48% članova romskih kućanstava barem jednom išlo spavati gladno, a da je prosječna ukupna potrošnja kućanstva iznosila svega 2500 kuna.

Također, nalazi provedenog istraživanja pokazuju da relativno visok postotak djece u dobi od 7 do 14 godina pohađa redovito osnovnu školu, odnosno 95% djece obuhvaćene istraživanjem. No, istraživanje pokazuje da znatno manji postotak mladih Roma pohađa srednju školu – svega 31% mladih od 15 do 18 godina obuhvaćenih istraživanjem pohađa srednju školu, premda 91% ispitanih roditelja kojima djeca pohađaju osnovnu školu izrazito žele da njihova djeca nastave školovanje.

Istraživanje uključuje podatke o položaju romske nacionalne manjine u svim područjima društvenog života, odnosno u sferi obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja u gospodarski život, zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, prostornog uređenja i stanovanja, diskriminacije i statusnih pitanja te uključivanja u društveni i kulturni život. Podaci su dobiveni mapiranjem lokaliteta na kojima žive Romi, anketnim ispitivanjem u ukupno 1550 romskih kućanstava i intervjuima te fokus grupama s predstavnicima romske nacionalne manjine, organizacijama civilnog društva te institucijama u 15 županija Republike Hrvatske.

Publikaciju, koja je znanstveno recenzirana i klasificirana kao izvorni znanstveni rad, potpisuju Suzana Kunac, Ksenija Klasnić i Sara Lalić, dok su uži istraživački tim činili Branko Ančić, Lana Jurman, Danijela Lucić, Jasna Račić, Petra Rodik, Izvor Rukavina i Iva Zenzerović Šloser. U provedbi istraživanja je sudjelovalo više od stotinu ljudi, uključujući i pripadnike romske nacionalne manjine, koji su kao suradnici u predistraživanju i anketari iznijeli terensko prikupljanje podataka.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

Povezano