Objavljeno

Objavljena monografija “Borovo u štrajku”

Objavljena je monografija “Borovo u štrajku” autorica Jasne Račić, Snježane Ivčić i Svena Cveka. Radi se o završnom proizvodu istraživanja koje se odvija već godinama u suradnji autorica, Centra za mirovne studije i Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju, a donosi jedinstven pregled industrijskih akcija u tvornici obuće Borovo od 1987. godine nadalje.

“Slično kao historiografija o društvenim protestima koja je umjesto na iracionalno djelovanje mase ukazivala na racionalno ponašanje i motivaciju aktera, tako se i borovski radnici u knjizi ne prikazuju kao iracionalni ili pasivni u vremenima krize i sveobuhvatnih političkih, ekonomskih i socijalnih promjena nego kao upućeni i aktivni akteri. Iako je politička i državna razina mogućnošću i važnošću svoga djelovanja uglavnom presudna u donošenju formativnih odluka, ne treba nikako zanemariti radnike kao aktere – posebno u štrajku ili protestu – kao snažan vid pritiska, pristajanja ili otpora.” (iz recenzije Branimira Jankovića)

Knjigu možete preuzeti u PDF formatu, ili svoj besplatni primjerak preuzmite u Radničkom domu ‘Đuro Salaj’ (dolazak je potrebno najaviti u inbox).


Povezano