Objavljeno

Nova opcija na ljevici, osniva se Nova ljevica – stranka za demokratizaciju i održivi razvoj

Stranka Nova ljevica održat će Osnivačku skupštinu u nedjelju 18.12.2016. u 11 sati u Novinarskom domu. U stranačkom političkom djelovanju Nova ljevica – stranka za demokratizaciju i održivi razvoj, zastupat će ideje i braniti vrijednosti koje su navedene u Temeljnim načelima i koja su njeni osnivači zastupali i branili u svom profesionalnom radu i društvenom aktivizmu.

„Nakana nam je da velike ideje ljevice, vizije i kreativni potencijal usmjerimo na pozitivne političke programe i projekte koji će pridonijeti tome da svaki građanin ove zemlje može živjeti životom dostojnim čovjeka, da ima socijalnu sigurnost i zajamčena sva demokratska prava. Usto, da ima pravo i moć sudjelovati u oblikovanju društvenih odnosa i aktivnom kreiranju politike. Ne može profit biti iznad svega – iznad egzistencije “malog čovjeka”, iznad naših krvavo stečenih radničkih i ženskih prava, iznad rasprodaje svega što nam je uopće preostalo“, navodi Inicijativni odbor u sastavu Rada Borić, Nadežda Čačinović, Nikola Devčić, Dragan Markovina, Zoran Pusić i Vesna Teršelić.

Nova ljevica će se zauzimati za:  

– Dostojanstven život svakog građanina, temeljna ljudska prava, pravnu i pravednu državu, društvo jednakih mogućnosti i socijalne pravednosti
– Dosljednu antinacionalističku politiku, koja će građane suočavati s posljedicama nacionalizma po društvo u cjelini.  
– Vrijednosti i ideje u čijoj je obrani antifašizam nastao.
– Afirmaciju svih manjinskih prava, od nacionalnih i svjetonazorskih do rodnih i seksualnih, uključujući građanska prava istospolnih zajednica.  
– Suprotstavljanje sve prisutnijem širenju netrpeljivosti prema „drugima i drugotnima“ i toleriranju govora mržnje i falsificiranju povijesti kao prava na drugačije mišljenje  
– Politiku održivog razvoja koja vodi računa o integralnom gospodarskom razvoju, zaštiti okoline i socijalnoj pravdi. Izbjeći svođenje hrvatske ekonomije na monokulture turizma i ugostiteljstva, te na trgovačke lance.  
– Trajno praćenje i poboljšanje položaja socijalno ugroženih skupina: nezaposlenih, potplaćenih i obespravljenih radnica i radnika, nezaposlenih mladih u čemu je Hrvatska u vrhu Europe, umirovljenika, kod kojih je rizik od siromaštva također u vrhu Europe.  
– Izjednačavanje prava i sigurnosti radnog mjesta radnika u privatnom sektoru s onim u javnom. Participaciju radnika u odlučivanju. Suradnju sa sindikatima. Dokidanje prakse beskonačnih ugovora na određeno vrijeme.  
– Povećanje ulaganja u zdravstvo, socijalni i mirovinski sustav.
– Osnivanje makroregija kao nositelja regionalnog razvoja i suvremene reindustrijalizacije uz visoke tehnologije.  
– Sekularnu građansku državu u kojoj neće biti privilegiranih vjerskih zajednica i u kojoj će javne institucije biti izvan utjecaja klerikalnih nastojanja, u kojoj će djeca biti zaštićena od vjerske indoktrinacije u školama. Suprotstavljanje radikalno desnoj politizaciji vjere koja u praksi predstavlja napuštanje temeljnih moralnih vrijednosti kršćanstva i ostalih monoteističkih religija.  
– Financiranje vjerskih zajednica kroz uvođenje crkvenog poreza.
– Dostupno i javno financirano obrazovanje te provođenje modernizacije obrazovanja s naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja.  
– Jačanje civilnog društva i onih njegovih organizacija koje se zalažu za individualna i socijalna prava građana.  
– Pravo žena i djece na život bez nasilja i neupitno pravo žena na raspolaganje vlastitim tijelom, i protiv svih zakonskih ili neformalnih pokušaja ograničavanja i ugrožavanja tih prava.  
– Priznanje patnje i prava svih civilnih žrtava rata. Za povećanje kapaciteta institucija nadležnih za procesuiranje ratnih zločina i rješavanje sudbine nestalih.  
– Participaciju građana u razvojnim projektima lokalnih zajednica.  
– Očuvanje javnih prostora i prirodnih resursa, posebno onih koji se nalaze na udaru klijentelističkih poduzetnika i/ili Katoličke crkve.  
– Snaženje uloge javnih neprofitnih medija koji promiču istinito i odgovorno informiranje.  
– Neovisno novinarstvo i medijsku slobodu, što uključuje i neovisnost javne radio televizije o političkom utjecaju.  
– Povećanje ulaganja u kulturu, shodno kvaliteti, a ne ideološkim preferencijama. Donijeti promišljenu kulturnu strategiju na tragu rješenja koje je ponudila inicijativa ‘Kulturnjaci 2016.’  
– Vanjsku politiku koja bi afirmirala mir, suradnju i izgradnju povjerenja među državama u regiji. Takva politika, očigledno korisna za hrvatske građane, bila bi u najboljoj tradiciji EU i doprinijela bi njenoj stabilizaciji i demokratizaciji.


Povezano