Objavljeno

Nejednakost unutar Hrvatske

Prošlog je tjedna CMS predstavio rezultate istraživanja ‘Geometar (ne)jednakosti‘ koje je pokazalo kako statistički podaci u pogledu nezaposlenosti, BDP-a obrazovne slike stanovništva, siromaštva, dohotka i sl. upućuju na to da unutar Hrvatske postoje izuzetno velike razlike na razini županija, gradova i općina.

Osnovni cilj regionalne, ekonomske i socijalne politike svake Vlade trebalo bi biti smanjenje tih razlika, jer bi u suprotnom moglo doći do nepovratne blokade razvoja određenih područja Hrvatske.

Iako je Hrvatska što se tiče razine nejednakosti vrlo blizu prosjeka Europske unije, nacionalni prosjek krije ogromne i zabrinjavajuće regionalne nejednakosti.

Tako je stopa nezaposlenosti u Istarskoj županiji 9,9 posto, u Gradu Zagrebu 9,6 posto, dok u Bjelovarsko-bilogorskoj iznosi 31, a u Sisačko-moslavačkoj čak 34,4 posto.

Stopa siromaštva u cijeloj Hrvatskoj iznosi 20 posto, no u Gradu Zagrebu je ona manja od 10 posto, dok u Brodsko-posavskoj županiji iznosi visokih 35,9 posto.

Maja Pleić iz CMS-a naglasila je kako istraživanje ukazuje da je situacija veoma zabrinjavajuća i dugoročno neodrživa i u Vukovarsko-srijemskoj županiji (stopa siromaštva 31,9 posto) te  zahtijeva velike promjene u javnim politikama, kako bi se spriječilo daljnje pogoršanje ekonomske i društvene situacije i kako bi se smanjile nejednakosti između županija.

Najugroženije skupine u Hrvatskoj su ljudi stariji od 65 godina, od kojih je 83.6% u riziku siromaštva prije socijalnih transfera i mirovine.

Razlike u prosječnim mirovinama između Međimurske županije gdje je najniža prosječna mirovina i Grada Zagreba gdje je najviša, iznosi čak 1000 kuna mjesečno. S druge strane, Međimurska županija je 6. po redu po BDP-u po glavi stanovnika (prednjači Grad Zagreb, Istarska županija, Primorsko-goranska, Dubrovačka, Koprivničko-križevačka), a ima najniže prosječne plaće u Hrvatskoj uz Varaždinsku županiju.

Na okruglom stolu, o iskustvu vlastitog rada na smanjenju nejednakosti iz perspektive mladih govorile su Karolina Šoš Živanović i Biljana Gaća iz Info centra za mlade Vukovar. Unatoč postojanju Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela koje bi trebalo promicati prava, potrebe i interese mladih u Vukovaru, postoje nerazumijevanja oko djelokruga ovog tijela i poteškoće s motiviranjem mladih da mu se priključe. Ovakva situacija znatno otežava institucionalni utjecaj na smjer politika za mlade. Jedan od takvih pokušaja je i donošenje Gradskog programa za mlade na kojem se aktivno radi već 4 godine, a koji međutim još nije usvojen. 

Ivana Sučić iz Sigurne kuće udruge B.a.B.e Vukovar predstavila je rezultate istraživanja ‘Žene na tržištu rada’ čime je dala obuhvatan pregled nejednakosti s kojima su žene suočene pri usklađivanju obiteljskog života i plaćenog rada.

Pri adresiranju rodnih nejednakosti ulogu igraju brojne politike: od obrazovnih, zdravstvenih, preko poreznih, obiteljskih, mirovinski itd. Aktivna strategija smanjenja rodnih nejednakosti stoga nužno treba biti planirana na osnovu istraživanja koja obuhvaćaju sve ove sfere.

“Izrazito negativnu poruku šalje”, naglasila je Sučić,” to što je veća razlika u plaćama između žena i muškaraca u javnom nego u privatnom sektoru.”

Od faktora nejednakosti koji posebno otežavaju život na području Vukovara, Sučić je izdvojila premali broj vrtićkih kapaciteta koji ženama otežava usklađivanje kućanskih i poslovnih obaveza i samo traženje posla. Zbog nemogućnosti produženog boravka u vrtiću, žene često moraju odbijati poslove koji podrazumijevaju rad u smjenama. Također, upozorila je kako državna tijela nisu uvijek spremna prepoznati doprinos koje organizacije civilnog društva imaju na smanjenje nejednakosti.

Program besplatne pravne pomoći, koje su B.a.B.e godinama vodile u Vukovaru, ove je godine ostao bez financijske podrške Grada.

Negativni pokazatelji poput visokih stopa siromaštva, nezaposlenosti, negativne obrazovne strukture i niske razine investicija u istočnim hrvatskim županijama dovode i do migracija mladih ljudi koji ne mogu osigurati egzistenciju u tim dijelovima Hrvatske i ne vide perspektivu bolje budućnosti.

Gubitak ljudske baze ima izrazito negativan utjecaj na razvojne perspektive, te je stoga CMS predložio u svojim javnim obraćanjima da se osnuje poseban fond za županije sa najlošijim socio-ekonomskim pokazateljima, a u cilju podizanja kvalitete života, poboljšanja obrazovne strukture radno sposobnog stanovništva, unapređenja gospodarstva i tržišta rada, te stavljanja prirodnih bogatstava i postojeće infrastrukture u službu održivog i inkluzivnog razvoja. CMS


Povezano