Objavljeno

Natječaj za oblikovanje vizualnih standarda izdavačke djelatnosti ADU-a

Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi otvoreni Natječaj za oblikovanje vizualnih standarda izdavačke djelatnosti Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu / Identitet biblioteke ADU.

Pozivaju se svi zainteresirani dizajneri/ce, autori/ce ili timovi da sudjeluju u natječaju. Rok za primanje radova je do 13. rujna 2017. u 17h.

Iz Projektnog zadatka natječaja:

Akademija dramske umjetnosti (začeta 1896. godine) najstarije je hrvatsko visoko učilište koje se bavi dramskom pedagogijom i, unutar svojih kazališnih i filmskih te plesnog odsjeka, obuhvaća gotovo sve aspekte kazališne, izvedbene, filmske i medijske umjetnosti na praktičnoj umjetničkoj, teorijskoj i znanstvenoj razini.

Potreba za izdavačkom djelatnosti ove institucije je neupitna; potentna je i kontinuirano prisutna. No tematski srodne, a pritom i raznovrsne publikacije, kakve nužno zahtijeva priroda organizacije ADU, nisu do sada bile objedinjene unutar definirane biblioteke na način da bi ADU bila prepoznata po svojoj izdavačkoj djelatnosti.

Motiv za raspis ovog natječaja upravo je identifikacija i integracija izdavačkih projekata ADU putem oblikovanja vizualnih standarda Akademijine biblioteke.

Danas na ADU postoji osam odsjeka: Gluma, Kazališna režija i radiofonija, Filmska i televizijska režija, Snimanje, Montaža, Dramaturgija, Produkcija i Ples. Unutar pojedinih odsjeka te suradnjom među njima ustrojavaju se katedre koje objedinjuju umjetničke predmete sa srodnim kolegijima užeg ili posebnog umjetničkog područja. Na Akademiji su ustrojene: Katedra za scenarij, Katedra za scenski govor, Katedra za scenski pokret, Katedra za televiziju, Katedra za fotografiju, Katedra povijesti, teorije i analitike, Katedra filmskog i elektroniĉkog snimanja, Katedra za zvuk, Katedra scenskog oblikovanja te Katedra za dokumentaristiku. Unutar umjetničke nastavne produkcije, koja je glavni oblik praktičnog umjetničkog rada studenata, Akademija svake akademske godine proizvede pedesetak kazališnih i plesnih i više od stotinu filmskih i audiovizualnih djela.

Djelovanjem nastavnog osoblja Akademije te sadašnjih i bivših studenata, ADU već posjeduje zbirku iznimno vrijednih umjetničkih, znanstvenih i stručnih sadržaja, te želi jače razviti svoj potencijal kao izdavača, odnosno sistematizirati dosadašnju produkciju. No knjige posvećene različitim aspektima filmske, kazališne i izvedbenih umjetnosti interesantne su i širem krugu korisnika i izvan okvira struke, zainteresiranih za opsežno područje scenskog i filmskog umjetničkog izraza.

Uspostava biblioteke ADU stoga ima za cilj, uz razvijanje same izdavačke produkcije, učiniti izdanja dostupnijima čitateljima kako unutar tako i izvan institucije ADU.

Pokretanjem i sustavnom izgradnjom nove, jedinstvene i prepoznatljive biblioteke, otvorene za širok raspon tema i pristupa svojstvenih složenosti Akademije (kao i same dramske i filmske umjetnosti), bila bi konzistentno obuhvaćena izdanja od onih koja se bave suvremenom strukovnom teorijom i metodologijom do reizdanja odabranih djela iz nacionalne povijesti pisanja o filmu, kazalištu i plesu.

 

Tema i cilj natječaja

Raspisivač ovim natječajem želi dobiti prepoznatljivo vizualno oblikovanje svoje cjelokupne izdavačke djelatnosti.

Oblikovanje biblioteke ADU ima zadaću vizualno uspostaviti Raspisivača kao izdavača specifičnih umjetničkih, znanstvenih i stručnih sadržaja.

Cilj natječaja je postići originalan i suvremen objedinjavajući identitet, imajući u vidu i poštujući raznorodnost rada i metoda na odsjecima i katedrama Akademije.

Natječajni rad treba predvidjeti odgovarajuću poziciju i veličinu postojećeg krovnog znaka i logotipa ADU unutar cjelokupnog dizajnerskog rješenja.

 

Više o sadržaju natječajnog rada, kriterijima za odabir i rokovima pronađite ovdje.