Objavljeno

Mobilna aplikacija Bezbedna – pomoć uvijek pri ruci

Autonomni ženski centar iz Beograda predstavio je novu mobilnu aplikacija naziva Bezbedna. Aplikacija omogućuje ženama da u situacijama u kojima su ugrožene hitno u pomoć pozovu člana obitelji, prijatelje ili pak policiju, hitnu pomoć, centar za socijalni rad ili SOS telefon u svome gradu.

Aplikacija se može besplatno preuzeti na stranici Google Play, a kako funkcionira i kako se njome služiti detaljno je opisano upravo na internetskim stranicama Centra.

U aplikaciju korisnica upisuje brojeve telefona osoba ili institucija kojima želi, u trenutku opasnosti, poslati SMS poruku koja sadrži informaciju o njezinoj lokaciji. Za poziv u pomoć, dovoljan je jedan klik na mobitelu. Jedan pritisak gumba dovoljan je i na bluetooth narukvici s kojom se aplikacija može povezati.

Kreiranje aplikacije dio je regionalne kampanje Potpisujem u okviru Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji . Osnovni je cilj projekta doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rješenja i politika za zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja na Zapadnom Balkanu.

Aplikacija je nastala u suradnji sa studentima i profesoricom Miroslavom Raspopović na beogradskom Univerzitetu Metropolitan. [A.G.] WomenOnGo


Povezano