Objavljeno

Ministre, u radnoj skupini za izradu zakona o pobačaju nema mjesta Katoličkoj crkvi!

Foto: Pravo na izbor

Ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio je danas, gostujući na N1 televiziji okupljanje stručnjaka za rad na novom, kako je rekao, restriktivnijem zakonu koji ima za cilj smanjenje broja pobačaja. Pri tom je kao one koji će biti uključeni u pripremu Zakona posebno istaknuo Katoličku crkvu.

Ženska mreža Hrvatske uputila je prije dva tjedna dopis Ministarstvu zdravstva s upitom u kojoj je fazi donošenje nacrta prijedloga novog zakon o pobačaju, te je li imenovana radna skupina i jesu li i na koji način u proces pripreme uključene ženske organizacije, no odgovor još uvijek nije stigao.

Podsjećamo Ministra, Vladu i hrvatsku javnost da je ova najava upravo suprotna aktualnim preporukama UN Odbora za praćenje provedbe UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) u kojoj jasno stoji da država mora poduzeti mjere, uključujući i one zakonodavne kako bi spriječila nazadovanje u području pristupa žena spolnom i reproduktivnom zdravlju, pristupa slobodnom pobačaju i kontracepcijskim sredstvima kao i spolnom odgoju. Isto tako, država je obvezna prema Konvenciji spriječiti da sociokulturni stavovi, uključujući i one vjerskog podrijetla budu prepreka potpunom ostvarivanju prava žena, poručuju iz Ženske mreže Hrvatske i Platforme za ženska reproduktivna prava.

Radna skupina za izradu nacrta prijedloga zakona treba biti sastavljena od stručnjakinja i stručnjaka iz tog područja te iz područja zaštite ljudskih prava žena. Naglašavamo kako u radnoj skupini ne smije biti mjesta za instituciju koja ne samo da nema stručnosti, već se i otvoreno zalaže protiv prava na pobačaj. Ova najava nedvojbeno ukazuje na krivi smjer i opasnost od smanjenja postojećih reproduktivnih prava.

Ministar Kujundžić je također naveo da je cilj rasprave „da se zaštiti majka i da se ponude modeli zaštite da se ne odluči na pobačaj“. Podsjećamo Ministra da je to samostalna i slobodna odluka žene i da nitko, pa ni obitelj ni crkva ne smiju u tome biti iznad žene i njezine slobode i prava. Pitanje pobačaja nije pitanje svjetonazora, već je to pravo žene na adekvatnu zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja, stoji u priopćenju.


Povezano