Objavljeno

Makedonija usvojila novi, liberalni zakon o pobačaju

Makedonski parlament je 14. ožujka usvojio novi zakon o pobačaju koji u potpunosti poštuje pravo žene na odluku o prekidu trudnoće.

HERA (Udruženje za zdravstveno obrazovanje i istraživanje) i druge nevladine organizacije bile su članice radne skupine za izradu novog zakona Ministarstva zdravlja, a predložile su otprilike 90% usvojenog sadržaja Zakona, što je nesumnjiva pobjeda za Makedonke.

Revidiranje prijašnjeg, restriktivnog zakona omogućila je promjena političke klime potaknuta izborom socijalnih demokrata.

Promjene znače da više neće biti obveznog savjetovanja prije pobačaja, kao ni trodnevnog čekanja. Sve informacije koje će biti dane ženama trebale bi biti objektivne i zasnovane na dokazima u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije, a žene će imati pravo odbiti upoznavanje s bilo kakvim informacijama.

Pobačaj na zahtjev bit će dostupan do 12. tjedna od začeća. Pobačaj do 22. tjedna bit će dostupan iz socio-ekonomskih razloga, deformacije fetusa, silovanja, incesta i drugih zdravstvenih razloga. Bolnički konzilij više ne mora odobriti zahvat, a liječnik smije zatražiti mišljenje drugog specijalista ukoliko je to potrebno. Liječničko mišljenje ne može ugroziti ženino pravo na izvršenje pobačaja. Njezine su jedine obveze izjava u kojoj navodi razloge za pobačaj, a bolnica je obvezna omogućiti joj zahvat unutar tri dana od njegovog zaprimanja. Dokumentacija državnog odvjetnika više neće biti nužna u slučajevima silovanja što je u skladu s Istanbulskom konvencijom, već će ženina izjava biti dovoljna.

Nova legislativa uvodi i medikamentozni pobačaj uz uobičajenu kiruršku metodu. Ministarstvo zdravlja obvezno je objaviti novi klinički vodič za pobačaj u sljedeća tri mjeseca. Osim u bolnicama, pilule za pobačaj će biti dostupne i kod ginekologa do devetog tjedna trudnoće. Time će se poboljšati dostupnost prekida trudnoće ženama koje žive u ruralnim područjima.

Konačno, Komisija za odobravanje pobačaja nakon 22. tjedna trudnoće bit će sastavljena od strane Ministarstva zdravlja te će uključivati barem jednog iskusnog stručnjaka za rodna pitanja kako bi se osiguralo da odluka Komisije doista odražava ženin najbolji interes. [K.D.] Safe Abortion is Women’s Right…


Povezano