Objavljeno

Ljudska prava u porodu u istočnoj Europi

Pod pokroviteljstvom Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i Ureda za zdravstvo Grada Zagreba, udruga RODA – Roditelji u akciji organizira regionalnu konferenciju Ljudska prava u porodu u istočnoj Europi.

Ovo je jedinstveno događanje koji će okupiti pravne, zdravstvene i druge stručnjake iz cijele regije, a održat će se u Zagrebu (Hotel Dubrovnik, Gajeva 1), 16. i 17. travnja.

Događaj se organizira u suradnji s nevladinom međunarodnom organizacijom Human Rights in Childbirth (HRiC), koja istražuje i zalaže se za priznavanje temeljnih ljudskih prava u sustavima i praksama majčinske njege.

Konferencija okuplja organizacije i stručnjake koji se bave ovom temom, od stručnjakinja i stručnjaka iz područja prava, znanosti, medicinske skrbi, primaljstva, pa do nekoliko predstavnika međunarodnih organizacija poput Svjetske zdravstvene organizacije, Međunarodne federacije za ginekologiju i porodništvo, Centra za reproduktivna prava te predstavnike pet europskih sveučilišta.

Oni će govoriti o nužnosti promjena u sustavima skrbi o trudnicama i rodiljama istočne i južne Europe, te o praksama koje se koriste u rodilištima regije, unatoč dokazanoj štetnosti. Također, govorit će i o pokazateljima kvalitete rada rodilišta te o inicijativi Rodilište prijatelj majke, koja je odnedavno aktualizirana i u Hrvatskoj.

Očekujemo se da će Konferencija odrediti smjer u kojem je nužno pokrenuti poboljšanje skrbi za majke i djecu u rodilištima regije te aktualizirati teme poput korištenja pokazatelja kvalitete u rodilištima, važnosti zadovoljstva majki tretmanom u rodilištu o kojem dijelom ovisi mentalno zdravlje majke i dugoročnih posljedica skrbi u trudnoći i porodu za zdravlje majke, djeteta i obitelji.

Za više informacija pratite FB event konferencije.