Objavljeno

Jedna od 130 djevojčica i žena živi u modernom ropstvu

Foto: izvještaj Stacked Odds

Povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana djevojčica organizacija Walk Free pripremila je izvještaj kojim nastoji odgovoriti na pitanje zašto su djevojčice i žene ranjivije kada je u pitanju moderno ropstvo, i to analizirajući pojedine životne cikluse.

Iako moderno ropstvo pogađa sve skupine ljudi, činjenica je da je u pitanju rodna problematika s obzirom na to da čak 71% svih žrtava čine djevojčice i žene. U sustavu modernog ropstva trenutno se nalazi 40,3 milijuna ljudi diljem svijeta, a djevojčice i žene čine 99% žrtava seksualnog ropstva, 84% žrtava prisilnih brakova i 58% žrtava prisilnog rada.

Moderno je ropstvo rezultat neravnoteže moći, a za djevojčice i žene to znači neravnopravnost i diskriminaciju u svim aspektima života – u zakonima, društvenim normama, različitim očekivanjima od ženske i muške djece, itd. Zemlje s većim rodnim razlikama u području zdravlja, obrazovanja i ekonomskog statusa ujedno su zemlje s većom zastupljenošću modernog ropstva.

Spol djece utječe na njihove životne izglede od rođenja pa sve do kraja života. U svojoj srži, borba protiv modernog ropstva je borba za slobodu, što uključuje slobodu odlučivanja o vlastitom tijelu, izbor zanimanja i bračnog partnera. Štiteći ta prava štiti se društvo u cjelini.

Kompletan izvještaj moguće je preuzeti na službenoj stranici organizacije. [K.D.]


Povezano