Objavljeno

Javni poziv za produkciju umjetničkih radova u zajednici

Inicijativa Građani svom gradu objavljuje Poziv za produkciju umjetničkih radova koji će se pod temom Nevidljive prepreke – vidljivi pomaci ostvariti u suradnji sa zajednicom na području centra Sušaka u Rijeci. Poziv je otvoren do 20.03.2018.

Odabrani radovi će biti izvedeni u periodu od 4. do 11. mjeseca 2018., a zajednički će biti predstavljeni u 11. mjesecu 2018. u sklopu druge edicije festivala Misliti zajednicu.

Građanke svom gradu (GSG) naziv je nove riječke inicijative u čijem razvoju sudjeluju brojni akteri i akterke s riječke kulturno-umjetničke scene, koja kroz svoje djelovanje i kroz pokrenute programe propituje ideju zajedništva i participacije. Otjelovljenje te ideje je i sama lokacija na kojoj se inicijativa nalazi, Križanićeva ulica na Sušaku, na svom početku i kraju obilježena spomen pločom Građani svom gradu / Rijeka 1983. Ploča govori o dobrovoljnom angažmanu građana i građanki u izgradnji zajedničkog dobra, a njena poruka postaje vodilja inicijative.

S prvim javnim pozivom za produkciju umjetničkih radova u zajednici koji se geografski fokusira na lokalitet centra Sušaka, GSG želi nastaviti i ojačati svoje djelovanje u svom neposrednom okruženju, te pokušati odgovoriti na neke od specifičnih potreba zajednica koje u njemu privremeno ili stalno borave.

Napomene za predlagatelje/ice:
1. Poziv se upućuje pojedincima i kolektivima koji djeluju u širem području umjetnosti i kulture, dok se potiču prijave predlagatelja/ica koji mogu direktno komunicirati sa zajednicom bez potrebe za prevođenjem.
2. Na natječaj se može prijaviti jedan prijedlog za produkciju novog rada u bilo kojem mediju.
3. Prijavnicu za natječaj možete preuzeti na linku: http://gsg.hr/downloads/prijavnica.doc
4. Osim ispunjene prijavnice koja uključuje podatke o predlagateljici/predlagatelju/kolektivu, predloženom radu, vremenskom okviru i troškovniku za realizaciju projekta, poželjna je dodatna dokumentacija (skica, foto i video zapis itd.) koja može omogućiti uvid u predloženi rad.
5. Autorski honorar po projektu iznosi 3.500,00 kn.
6. Produkcija projekta može iznositi do 7.000,00 kn, dok će radna grupa za razmatranje prijava u iznimnom slučaju odabrati rad za čiju je produkciju potrebno više sredstava (U slučaju veće grupe autora/ica, ako se rad provodi u zajednici te je za njegovo ostvarenje nužan duži boravak od dva tjedna za autora/icu u Rijeci… ).
7. GSG pokriva troškove puta i smještaja autora/ice, osigurava radni prostor, tehničku i produkcijsku podršku.
8. Za potrebe istraživanja/pripreme moguća je rezidencija u Rijeci u prethodno dogovorenim terminima u trajanju do dva tjedna.
9. Prijave se šalju elektroničkim putem na adresu info@gsg.hr s naznakom ‘Za javni poziv’.
10. Za sva dodatna pitanja vezana uz prijavu pišite na info@gsg.hr s naznakom ‘Javni poziv – upit’.

Više informacija o natječaju pronađite ovdje.

Povezano