Objavljeno

Javna prezentacija: Bebè Na Volè i Selma Banich

«Ode zemlja u led’nu, svak ti šuti istinu»

Višetjedni boravak u Otvorenom studiju Galerije Miroslav Kraljević bio je prilika za studiozniji pristup istraživanju folklornog nasljeđa – narodnog bluesa – i u narodu s njim povezanim običajima. U subotu, 17. veljače u 20h održat će se javna prezentacija kojom autori/ce privremeno zaokružuju istraživačko-studijski proces. Prezentirat će dvije linije istraživanja – prva se naslanja na tradiciju naricanja – stiliziranog oplakivanja umrlog kako bi se okupljeni prepustili nekontroliranoj bujici emocija, a druga proizlazi iz tradicijskih napjeva koje su zavoljeli proučavajući etnomuzikološke zapise na Institutu za etnologiju i folkloristiku.

Iz prve linije istraživanja nastale su Hihotača i Ustenjača, dvije kolektivne prakse koje eksperimentiraju s dahom, glasom i tijelom, a mogu se čitati kao društveni običaj, terapeutska praksa i/ili muziciranje s napjevom koji nastaje iz smijanja odnosno stenjanja, a iz druge linije istraživanja nastale su Bebè Na Volè improvizacije na napjeve s lokaliteta otoka Suska i Paga, te Koprivnice i Slavonije.

U sklopu prezentacije moći ćete čuti neke od zapisa i saznati više o samom procesu rada na njima.

Facebook


Povezano