Objavljeno

Informiraj se, budi emancipiran/a: Što je Istanbulska konvencija

Tribina ‘Informiraj se, budi emancipiran/a: Što je zaista Istanbulska konvencija?’ održat će se u ponedjeljak, 5. ožujka, od 18 sati u društveno-kulturnom centru ‘Šesnaestica’ (Ozaljska 16). U organizaciji BaBe – Budi aktivna. Budi emancipiran. i Faktiv događaj tematizira Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koja je predmetom brojnih društvenih prijepora posljednju godinu dana.

Dok konzervativne i klerikalne struje manipuliraju sadržajem Konvencije, zastrašujući građane i građanke nepostojećim terminom ‘rodne ideologije’, javnost biva uskraćena za stvarnu svrhu i namjenu ovog dokumenta. Istanbulska konvencija je pravno obvezujući međunarodni instrument kojim se kriminaliziraju djela kao što su tjelesno, psihičko i seksualno nasilje te seksualno uznemiravanje, prisilni brakovi, sakaćenje ženskih spolnih organa, prisilni pobačaji i koji treba štititi žene od svih oblika nasilja, sprečavati progon žena i generalno doprinositi uklanjanju nasilja prema ženama i nasilja u obitelji.

Na tribini govore: odvjetnica Ines Bojić ispred organizacije B.a.B.e., aktivistkinja Jelena Tešija ispred feminističkog kolektiva fAKTIV i Arijan Kajtezović ispred Trans Aida, udruge za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba. U tribinu će nas uvesti Željka Borić kroz svoje primjere desetogodišnjih sudskih borbi s domaćim pravosuđem i konačnom presudom u njezinu korist na Europskom sudu za ljudska prava.


Povezano