Objavljeno

I v.d. dekana Filozofskog prijeti kaznenim prijavama

Povodom prijetnji koje je v.d. dekana Filozofskog fakulteta Željko Holjevac uputio na fakultetske adrese elektroničke pošte, oglasila se Inicijativa članova i zamjenika u Vijeću Filozofskog fakulteta koja ovaj postupak najoštrije osuđuje.

E-mail je naime upućen izravno na adrese četvero njihovih kolega i kolegica, a kao skriveni adresanti poruku istog sadržaja primili su i drugi potpisnici sazivanja sjednice Vijeća filozofskog fakulteta. „Skrećemo vam pažnju da poruka završava upozorenjem kako se kolegice i kolege moraju ‘biti spremni suočiti s pravnim posljedicama (…) nelegalnih aktivnosti“, odnosno „neovlaštenog obavljanja službene radnje (čl. 322 Kaznenog zakona)’“, stoji u njihovom priopćenju.

Željko Holjevac dakle prijeti sankcijama na temelju čl. 322. Kaznenog zakona koji glasi: „Tko neovlašteno izvrši kakvu radnju koju je ovlaštena izvršiti samo službena ili vojna osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine“.

„Prijetnja je upućena kolegicama i kolegama koji su izdvojeni i imenovani kao organizatori podložni kaznenim sankcijama samo zbog toga što su u ime velikog broja potpisnika urudžbirali materijale za sjednicu i zahtjev za dodjeljivanjem prostorije u kojoj će se sjednica održati“, navodi Inicijativa članova i zamjenika u Vijeću FF-a u priopćenju za medije te dalje pojašnjava.

„Jasno se vidi da v. d. dekana u tom upozorenju kolegicama i kolegama prijeti poimenično i izravno – a posredno, kao skrivenim adresatima, i drugim potpisnicima zahtjeva – vrlo ozbiljnim sankcijama te se predstavlja kao službena osoba, premda ni dekan ni v. d. dekana sukladno tom Zakonu nisu službene osobe, nego javni, a ne državni službenici, a kamoli dužnosnici. Naime, u čl. 87. istog Zakona propisuje se da je:

‘Službena osoba državni dužnosnik ili službenik, dužnosnik ili službenik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj pravosudne dužnosti, sudac porotnik, član Državnog sudbenog vijeća ili Državnoodvjetničkog vijeća, arbitar i javni bilježnik. Službenom osobom smatra se i osoba koja u Europskoj uniji, stranoj državi, međunarodnoj organizaciji koje je Republika Hrvatska član, međunarodnom sudu ili arbitraži čiju sudbenost Republika Hrvatska prihvaća, obavlja dužnosti povjerene osobama iz prethodne rečenice’.

Dakle, v. d. dekana se u svrhu zastrašivanja kolegica i kolega pogrešno predstavlja kao službena osoba čime istodobno krši zakon (kao u slučaju potpisivanja nezakonitog aneksa ugovora o radu bivšeg dekana Previšića). Ovakav postupak v. d. dekana Holjevca, da neosnovano prijeti našim kolegicama i kolegama, navodi na zaključak da je očito krenuo stopama svojeg prethodnika koji je svojedobno podnio kaznene prijave protiv dvije kolegice i redovne profesorice na ovom Fakultetu. Izražavamo solidarnost s prozvanim kolegicama i kolegama te zahtijevamo da se nad zaposlenicima Filozofskog fakulteta prestane provoditi nasilje kroz institucije.“

Tim povodom, Inicijativa će danas u 14 sati održati tiskovnu konferenciju ispred zagrade fakulteta, na kojoj će riječi sigurno biti i o održavanju izvanrednih izbora za Studentski zbor FFZG-a koji se održavaju u utorak i srijedu.

Za ove izbore ni nastavnici ni studenti fakulteta nemaju svoje predstavnike niti u izbornom povjerenstvu niti u povjerenstvu za žalbe. Oba povjerenstva imenovana su, naime, na izvanrednoj sjednici Senata Sveučilišta na zahtjev v.d. Holjevca, a zbog nemogućnosti sazivanja sjednice Vijeća – kako je obrazložio prepuštanje ovlasti Vijeća na rektora i Senat. Koliko povjerenja studenti mogu imati u regularnost izbora kad su spriječeni imenovati svoje predstavnike u tijela koja izbore provode.


Povezano