Objavljeno

Humanitarne agencije optužene za prikrivanje seksualnih napada na zaposlenike/ce

Prema svjedočanstvima koje je prikupio The Guardian, djelatnice međunarodnih agencija za humanitarnu pomoć suočene su s prikrivenom prijetnjom od seksualnog nasilja i zlostavljanja koju njihovi/e poslodavci/ke rutinski ignoriraju ili guraju pod tepih.

Dok je do preciznih statističkih podataka o stopi seksualnih napada u tom sektoru teško doći, mnoge djelatnice humanitarnih grupa diljem svijeta kažu da se radi o neprijavljenim i rastućim zločinima o kojima se trebaju očitovati čelnici samih organizacija.

Žrtve koje progovore često su etiketirane kao one koje prave probleme. Američka humanitarka Sarah Pierce, progovorila je o otkazu koji je dobila ove godine u Carter Centera u Atlanti, nakon što je prijavila da ju je silovao kolega iz lokalnog NGO-a dok je radila u Južnom Sudanu.

Carter Centar inzistira na tome da je pružio podršku, dodavši kako joj je “pružen medicinski tretman te ju se ohrabrivalo i poticalo na to da potraži pomoć u savjetovalištu.” Odbili su komentirati zašto je njen ugovor potom prekinut, ističući obvezu zadržavanja povjerljivosti podataka u takvim slučajevima.

Headington Institut u Kaliforniji, koji pruža psihološku potporu humanitarnim djelatnicima/ama, počeo je s istraživanjem u cilju procjene stupnja problema. Alicia Jones, pomoćnica direktora/ice rekla je da se radi se o mnoštvu neprijavljenih slučajeva, no trenutno ne raspolaže preciznim brojkama.

Većina agencija čuje za ovakve događaje interno, no žrtve se ne odlučuju na prijavljivanje zločina iz različitih razloga.

“Smatramo da je izgledno da oko 1% ili više (između 5000-10 000 osoba) djelatnika/ca prolazi kroz takva iskustva tijekom svog humanitarnog rada”, rekla je Jones.

U proteklih nekoliko tjedana Kanadski Međunarodni Projekt za prava žena, pokušavao je kvantitativno uspostaviti procjenu seksualnog nasilja i uznemiravanja među humanitarcima/kama.

Više od 1000 osoba, uglavnom žena, odlučile su sudjelovati u istraživanju o iskustvima o seksualnom zastrašivanju i nasilju u humanitarnom sektoru. 

Megan Nobert izišla je ove godine u javnost otkrivši da je bila silovana i drogirana od strane kolege humanitarnog djelatnika u UN-ovoj operativnoj bazi u Južnom Sudanu, dodavši da su je privatno kontaktirale mnoge žene opisujući iskustva seksualnog napada i zastrašivanja.

Naglasila je da osobe ne prijavljuju takve slučajeve zbog straha od neprijateljske reakcije i nedostatka potpore od strane organizacija čije su članice.

“Neki izvršni direktori, državni direktori i menadžeri postpaju upravo tako. Humanitarni sektor još je uvijek izrazito mačistički svijet. Ono što trebamo je suočavanje sa činjenicom da postoji problem seksualnog nasilja unutar humanitarne zajednice. To bi bio prvi korak u obranju stigme. Biti slobodan/na otvoreno reći da se te stvari događaju i da o tome trebamo razgovarati.”

Viši izvor unutar New Yorškog Međunarodnog Odbora za Spašavanje, koji vodi bivši britanski Ministar vanjskih poslova David Miliband, kritizirao je neadekvatne mjere koje se tiču seksualnog zlostavljanja i nasilja prema osoblju, unutar njene organizacije.

“Iako u javnom imaginariju postoji toliko mitova o ‘herojstvu’ humanitarnih djelatnika/ca zbog njihova djelovanja na lokacijama na kojima se odvijaju ratni sukobi, ironičeno je da su žene ugroženije u samom prisustvu svojih kolega”, rekao je Miliband. [M.B.]


Povezano