Objavljeno

Hrvatsko istraživanje pokazalo da pornografija ne utječe na prihvaćanje mitova o silovanju

Foto: Unsplash

U najnovijem izdanju časopisa Društvena istraživanja objavljeni su rezultati istraživanja koje su proveli sociolozi Ksenija Klasnić i Aleksandar Štulhofer s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Povod istraživanju bila je pretpostavka da se kultura silovanja, kao krajnji oblik iskaza moći jednog spola nad drugim, širi i jača promoviranjem mitova o silovanju kroz seksualizirane medije poput televizije, filmova, reklama, videospotova, časopisa, pornografije i sl. U skladu s time, cilj istraživanja bio je ispitati povezanost neoseksističkih stavova i mitova o silovanju u odnosu na uporabu seksualiziranih medija od strane adolescenata.

Uzorak je obuhvaćao ukupno 462 učenice i učenika srednjih škola u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji prosječne dobi od 16,1 godinu. Djevojke su činile 70,6% uzorka. Ispitivanje se vršilo online anketom.

Tijekom posljednjih šest mjeseci, mladići su konzumirali pornografiju češće od djevojaka, dok su djevojke češće gledale videospotove i provodile više vremena na društvenim mrežama. I djevojke i mladići podjednako su često gledali filmove i serije.

Istraživanje je pokazalo kako su mladići u prosjeku skloniji neoseksističkim stavovima nego djevojke, no u prihvaćanju mitova o silovanju nije bilo razlika s obzirom na spol.

Zanimljivo, i kod djevojaka i kod mladića je uočeno kako češća uporaba pornografije utječe na manje prihvaćanje mitova o silovanju. Kod djevojaka je primijećeno i nešto jače prihvaćanje mitova o silovanju u slučajevima kada je korištenje društvenih mreža bilo učestalije. Kod mladića nije pronađena takva povezanost. Razlog povezanosti konzumacije pornografije s manjim prihvaćanjem mitova o silovanju je najvjerojatnije u liberalnosti osoba koje koriste pornografske materijale te u dobi sudionika istraživanja, kao i u normalizaciji uporabe pornografije.

S druge strane, uočena je i umjerena povezanost između neoseksističkih stavova djevojaka s prihvaćanjem mitova o silovanju. Ovaj nalaz zapravo potvrđuje da su stereotipni i negativni stavovi prema ženama povezani s prihvaćanjem mitova o silovanju. Zanimljivo, ova je veza izostala među mladićima. No kako Klasnić i Štulhofer navode, moguće je da je ta veza izostala budući da skala neoseksizma mjeri stavove prema feminističkim promjenama u društvu, ali ne i negativne stavove prema ženama direktno.

Puni tekst istraživanja možete pročitati ovdje.

Povezano