Objavljeno

“Hod pijuna” – artivistička intervencija u Rijeci

Foto: Martina Šalov

Skupina umjetnika, umjetnica i građana i građanki danas je u Rijeci, odjevena u pijune, umjetničkim performansom pokušala javnosti poslati poruku da zagovara slobodan život, ranjive pripadnike društva i ljudska i ženska prava i autonomiju ženskog tijela.

Skupina je umjetnički performans nazvala Hod pijuna, želeći upozoriti da se ženska prava, pogotovo  u predizborno vrijeme, koriste kao politički alat i da Hod za život na kojem je u Rijeci danas jasno poslana poruka da su silovane žene koje prekinu trudnoću po njihovom viđenju ubojice, širi po društvo opasne poruke. U pokušaju ih je promptno spriječila policija zbog bojazni da će intervenirati u Hod za život koji se održavao istovremeno. 

Hod pijuna je kao kritički i humoristični performans na nenasilan i duhovit način želio poslati poruku kako se kroz javna događanja instrumentalizira i manipulira ženskim pravom na izbor. Željeli su naglasiti kako su osobe uključene u okupljanja protiv ženskog prava na autonomiju samo pijuni većih političkih struktura, no u tome nisu uspjeli radi intervencije policije, čime im je uskraćeno temeljno pravo na slobodno izražavanje mišljenja. 

Kostime za performans Hod pijuna kreirali su Tools for Action s umjetničkom organizacijom GSG i građankama i građanima Rijeke. 


Povezano