Objavljeno

Gradska skupština usvojila Zagrebačku strategiju zaštite od nasilja u obitelji

Zastupnici i zastupnice zagrebačke Gradske skupštine su na sjednici 27. siječnja 2023. prihvatili Zagrebačku strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025. godine, čiji je predlagatelj bio Gradonačelnik Grada Zagreba, a pripremilo ju je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Zagreba.

Zagrebačka strategija se sastoji od šest područja djelovanja: 1) prevencija nasilja u obitelji, 2) podrška žrtvama nasilja u obitelji, 3) podrška posebno ranjivim skupinama žrtava nasilja u obitelji, 4) psihosocijalni tretman počinitelja i počiniteljica nasilja u obitelji, 5) unaprjeđenje međuresorne suradnje i izobrazba stručnjakinja i stručnjaka koje/i rade u području zaštite od nasilja u obitelji, i 6) senzibilizacija javnosti.

Prema službenim podacima MUP-a, za razdoblje od 2018. do 2022. godine na razini Republike Hrvatske je uočljiv paralelni trend smanjenja prekršaja nasilja u obitelji, ali i alarmantni trend porasta kaznenih djela iz područja kaznenopravne zaštite djece i obitelji. Trend je povezan s promjenom zakonskih normi, ali i brutalizacijom obiteljskog nasilja.

Obiteljsko nasilje na području grada Zagreba prati trend RH pa tako podaci Centra za socijalnu skrb Zagreb bilježe porast prijava nasilja u 2021. u odnosu na 2020. za 4,18%. Podaci skloništa za žrtve nasilja u obitelji na području grada Zagreba bilježe porast broja smještenih žena u 2021., a radi se o ženama koje su bile izložene višegodišnjem nasilju prije dolaska u sklonište te najčešće radi partnerskog nasilja što ga je počinio sadašnji ili bivši bračni ili izvanbračni partner.

Gradska zastupnica Rada Borić je u ime Kluba Možemo!, Zagreb je naš!, Nova ljevica i Zelena alternativa – ORaH, istaknula da je nasilje u obitelji jedno od težih rodno utemeljenih oblika nasilja, diskriminacije i kršenja prava žena i interesa djeteta. Dodala je i da Grad Zagreb razvija i podržava lokalni sustav podrške i zaštite žrtava te posebnu pozornost posvećuje zaštiti ženskih ljudskih prava i temeljnih sloboda te poštivanju prava djece u skladu s Konvencijom Vijeća Europe u sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te zaštitu djece od nasilja u obitelji.

Žene razumiju da nasilje nije samo fizičko ili seksualno, već i psihičko. Nasilje je također i ekonomsko, uskrata ili oduzimanje ekonomskih sredstava, kao i zanemarivanje, nebriga za njih,” kazala je Borić za portal Reci.hr. “Treba isticati i zanemarivanje od obitelji, ali i institucija, kao nasilje nad ženama starije dobi. Vrijeme pandemije posebno je pokazalo koliko su osobe starije životne dobi izložene različitim oblicima nasilja.


Povezano