Objavljeno

GOOD inicijativa- presica za novinare

GOOD inicijativa poziva sve novinare i medije na presicu o rezultatima istraživanja građanske i političke pismenosti maturanata i opće populacije u Hrvatskoj, 1. listopada 2015. u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića 15/4.

Pet godina nakon istraživanja političke pismenosti maturanata analiziranog u Studiji o političkoj socijalizaciji hrvatskih srednjoškolaca ‘Odgaja li škola dobre građane?‘, ove je godine provedeno novo kvantitativno istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku maturanata srednjih škola u Hrvatskoj (N=1146). Kako bi se istražilo i stavove odraslih u Hrvatskoj, istovremeno je provedeno i istraživanje stavova i percepcije o građanstvu na reprezentativnom uzorku opće populacije (N=1000).

Rezultati oba spomenuta istraživanja bit će objavljeni u istraživačkim izvještajima na internetskoj stranici GOOD inicijative: http://goo.hr/ tijekom jutarnjih sati u četvrtak 1. listopada 2015, a tim povodom, GOOD inicijativa poziva vas na konferenciju za novinare u 10 sati u četvrtak 1. listopada 2015. u prostorijama GONG-a, Trg bana Jelačića 15/4 u Zagrebu.

O rezultatima Istraživanja stavova i percepcije ispitanika o građanstvu govorit će Marko Kovačić, politolog s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. O rezultatima Istraživanja političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola u Hrvatskoj govorit će Berto Šalaj, član Vijeća GONG-a, dok će Martina Horvat u ime GOOD inicijative pojasniti značenje rezultata istraživanja za reformu obrazovnog sustava.

Okrugli stol na kojem će se osigurati stručna rasprava o rezultatima i implikacijama istraživanja održat će se povodom Svjetskog dana učitelja u ponedjeljak 5. listopada 2015. od 10 do 12 sati u Hrvatskom saboru.