Objavljeno

Glas Koncila upozorio na neposlušne štrace

Povodom blagdana Velike gospe u novom Glasu Koncila svećenik dr. Ivica Raguž odlučio se pozabaviti takozvanom ‘neposlušnom ženom’, pa piše: „Već prve stranice Svetoga pisma kazuju da je prvi grijeh nastao zbog neposlušnosti. Neposlušnost je zajednički grijeh i Adame i Eve, ali on pogađa ponajviše ženu jer je đavao prvotno po ženinoj neposlušnosti čovjeka učinio robom grijeha“.

U tekstu opod naslovom Marijina poslušnost i žene danas, Raguž kaže da je Eva sagriješila zbog neposlušnosti, a ne Adam. Ipak, nekad eto i muškarci griješe, ali zbog sažaljenja nad ženom, kako žena u grijehu ne bi bila sama.

 „Adam je, a kako to često biva i danas, sagriješio zbog sažaljenja sa svojom ženom. Adamu je bilo žao njegove žene Eve, nije ju htio ostaviti samu u njezinu grijehu, nego joj je htio biti blizak, makar i u tom grješnom sažaljenju.“

Nadalje, autor ističe da je “po ženskoj neposlušnosti grijeh je ušao u svijet”, a stoga je “žena i danas na poseban način i dalje u velikoj napasti neposlušnosti”.

„Neposlušnost ovdje znači da je žena u iskušenju da svoj život gradi bez Boga, da ne želi imati ‘glavu’ (Isus Krist, Crkva, muškarac) kojoj treba biti poslušna. Neposlušnost se izriče u traženju svojih prava za jednakošću koja briše razlike, u tome da žena ne želi prihvatiti da je ona od Adama, a ne Adam od nje, da je ona drugotna, a muškarac prvotan.“

Neposlušnost se isto tako pokazuje u onom što bismo nazvali dvama biblijskim sindromima neposlušne žene: ‘Martinu sindromu’, aktivističkoj ženi bez poslušnosti, bez smiraja, i ‘Magdaleninu sindromu’, lijenoj ženi ugode i užitaka, pretjerane brige za sebe, navodi autor u Glasu Koncila.

Autor ispravno primjećuje da će to što piše “izazvati podsmijeh kod muškaraca i žena koji su se udaljili od kršćanske vjere”, jer, smatra, “za njih ovakav govor žene o poslušnosti znači povratak u patrijarhalno društvo i zastupa podređivanje žene”.

Zaključuje pak da nemožemo ne ostati vjerni istinosti biblijske, kršćanske slike o ženi, a to je da je najveće iskušenje za ženu neposlušnost. NoviList


Povezano