Objavljeno

Europski parlament usvojio važno izvješće koje podržava ženska prava

Propisi se moraju mijenjati kako bi se postigla ravnopravnost između muškaraca i žena, navodi se u izvješću Europskog parlamenta koje je, unatoč nastojanjima određenih skupina da se iz njega izostave seksualna i reproduktivna prava žena, ipak usvojeno u utorak.

„Pozdravljamo donošenje ovog izvješća koje je ugledalo svjetlo dana usprkos lobiranju konzervativaca da se uklone neke od važnih referenci na seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena (SRHR), posebice pravo na pobačaj. Pri tome su koristili argument prema kojem je formuliranje, implementiranje i korištenje medicinskih usluga u nadležnosti svake pojedine države članice“, izjavila je Angela Vallina, španjolska eurozastupnica.

„EU mora djelovati kad se pokaže da određene države članice krše temeljna prava žena ne dopuštajući im pristup određenim zdravstvenim uslugama. Žene moraju imati pristup kontracepciji i pobačaju tako da mogu samostalno odlučivati o svojim tijelima. To je jedno od temeljnih prava u EU-u.“

Ovo je najvažnije europsko izvješće o ravnopravnosti spolova. No, premda su pozitivni pomaci zamjetni, predstoji još mnogo posla. „Statistike govore mnogo. Puno toga još treba učiniti kako bi se smanjio jaz u plaćama, poboljšao pristup skrbi za djecu i ženama omogućio život u sigurnom okruženju“, rekla je Malin Björk, švedska europarlamentarka, i naglasila kako je veoma sretna što je dobivena prva bitka protiv anti-choice pokreta.

Inês Zuber, portugalska eurozastupnica, komentirala je utjecaj koji postupci Europske komisije imaju na ravnopravnost spolova.

„Trebamo se više usredotočiti na utjecaj Europskog semestra na žene te na političke smjernice Europske komisije koje su odgovorne za ukidanje određenih prava štoje dovelo do nižih plaća, izrabljivanja žena i njihovog osiromašenja, a u ekstremnim slučajevima i do prostitucije“, izjavila je te dodala da „Europska komisija tvrdi kako želi braniti prava žena, dok istovremeno odbacuje reviziju uredbe o roditeljskom dopustu koja pridonosi jednakosti između žena i muškaraca“. [A.V.] GUE/NGL


Povezano