Objavljeno

Europski parlament izglasao ratifikaciju Istanbulske konvencije

Europski parlament je jučer, 12. rujna 2017. podržao ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija. Za rezoluciju koja zagovara ratifikaciju glasalo je 489 parlamentaraca, 114 ih je bilo protiv, a 69 suzdržano.

Hrvatske europarlamentarke i europarlamentarci glasali su očekivano, uz par iznenađenja, i to prvenstveno iz redova HDZ-a. Dubravka Šuica i Željana Zovko glasale su za ratifikaciju, Ivica Tolić protiv (kao što je i najavio), a Ivana Maletić bila je suzdržana. Od ostalih zastupnika/ca, Biljana Borzan (SDP), Tonino Picula (SDP), Jozo Radoš (GLAS), Davor Škrlec (nezavisni) i Ivan Jakovčić (IDS) su podržali ratifikaciju, a Marijana Petir (nezavisna) i Ruža Tomašić (HKS) bile su protiv.

U gotovo dvosatnoj raspravi, Biljana Borzan iz grupacije Progresivni savez socijalista i demokrata podržala je ratifikaciju uz opasku da čitav proces ratifikacije traje predugo. Iznijela je podatak da u EU svakoga dana sedam žena umre od posljedica nasilja. Osvrnula se i na kritiku konzervativnih krugova, pa i dijela europarlamentaraca, koji se protive ratifikaciji Konvencije.

„Šokirana sam što neki i u ovom dokumentu, čija bi se važnost trebala podrazumijevati, traže načina da zatru rodnu ravnopravnost ili, štoviše, tvrde da ratifikacija Istanbulske konvencije ugrožava prava žena. Podržavam ovo izvješće jer traži sveobuhvatnu i hitnu ratifikaciju konvencije“, rekla je.

Marijana Petir iz grupacije Europska pučka stranka se usprotivila ratifikaciji uz objašnjenje da ona uvodi nove ideologije.

„Definicija ‘roda’ kako stoji u ovoj Konvenciji pretpostavlja da se čovjek ne rađa kao muško ili žensko već da je njegov ‘rod’ stvar njegovog osobnog izbora. To je u suprotnosti s Rimskim statutom Međunarodnog kaznenog suda koji kaže da se ‘rod’ odnosi na dva spola, muški i ženski, što je jedina do sada međunarodno priznata pravna definicija. Nasilje nad ženama možemo suzbiti primjerenim odgojem u obitelji, obrazovanjem u školama i poduzimanjem konkretnih mjera u državama članicama, a ne uvođenjem novih ideologija“, zaključila je Petir.

Ruža Tomašić, članica grupacije Europski konzervativci i reformisti (ECR), rekla je da ne može podržati Konvenciju jer je „njezin cilj mijenjanje naše kulture kroz promociju pobačaja, rodne ideologije i političke korektnosti.“

Argumenti poput prava nerođene djece, pobačaja kao nasilja i zagovaranje kršćanskih vrijednosti mogli su se čuti i od nekih drugih parlamentaraca koji su nakon glasanja obrazložili u parlamentu zašto su protiv toga da EU ratificira Istanbulsku kovenciju. Poljska parlamentarka Urszula Krupa (ECR) rekla da „pobačaj nije ljudsko pravo nego nasilje“ i da „ne možemo na nasilje odgovoriti nasiljem“, a njezina kolegica Jadwiga Wisniewska nazvala je Istanbulsku konvenciju „političkim alatom propagande“.

S druge strane, brojniji glasovi ‘za’ ratifikaciju isticali su značaj borbe protiv nasilja, nazivajući nedopustivim negiranje nasilja nad ženama. Borba za slobodu žena od nasilja je civilizacijsko pitanje, čulo se u raspravi.

Lijeva politička grupacija GUE/NGL (Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice), pozdravila je odluku parlamenta da EU ratificira Konvenciju, ali i upozorila da to nije dovoljno. Pozvali su Europsku komisiju da što prije donese direktivu za njezinu implementaciju.

“Svake minute kada šutimo, neka žena postaje žrtva psihičkog, seksualnog ili verbalnog nasilja unutar obitelji. Istanbulska konvencija može razbiti ovu šutnju tako što će okončati nekažnjivost počinitelja, zaštititi žrtve i spriječiti različite oblike nasilja“, rekla je grčka parlamentarka Kostadinka Kuneva.

Julie Ward iz Progresivnog saveza socijalista i demokrata pozdravila je pristupanje Konvenciji te upozorila na niz nedavnih napada, zastrašivanja i uznemiravanja žena u politici i javnoj sferi.

“Moramo se pozabaviti pravim uzrokom nasilja nad ženama i djevojčicama, a to je kultura mizoginije, seksizma i objektifikacije. Nakon ratifikacije mora uslijediti izrada ambiciozne strategije borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja na europskoj razini, i moramo poticati edukaciju o seksualnosti i vezama kako bi partnerske veze bile izgrađene na međusobnom poštovanju,” rekla je Ward.

Podrška Europskog parlementa ratifikaciji Istanbulske konvencije ne znači da je ona automatski ratificirana, već samo političku podršku većine europarlemntaraca da se što prije pristupi njezinom usvajanju. Forum.tm/GUE/NGL


Povezano