Objavljeno

Europska komisija objavila prijedlog općeg plana koji zamjenjuje Direktivu o rodiljnom dopustu

Nakon što je Europska komisija 1. srpnja i službeno objavila odluku o povlačenju Direktive o rodiljnom dopustu te najavila da će ju zamijeniti općim planom, objavljen je prijedlog istog koji se sastoji od kombinacije brojnih inicijativa s ciljem stavljanja naglaska na izazove s kojima se suočavaju zaposleni roditelji, uključujući rodiljni dopust.

Ove promjene dolaze sedam godina nakon prijedloga o poboljšanju Direktive, a iako odluka u ovom trenutku još nije definirana, ponuđene su tri opcije.

Opcija 1: Zakonodavne mjere, uključujući manje prilagodbe Direktive o rodiljnom dopustu

Primjeri mogućih promjena uključuju odredbe za dojilje nakon povratka na posao ili poboljšanje zaštite protiv otkaza. Ipak, Europski ženski lobi negativnim smatra to što pitanja oko kojih se stvorila podjela i u prošlosti poput pune plaće neće biti otvarana.

Druge mjere uključuju mogućnost samostalne Direktive očinskog dopusta kao i Direktive skrbničkog dopusta.

Socijalni partneri bit će pozvani da procjene dogovore koji se tiču rodiljnog dopusta, Direktive o radu na određeno i nepuno radno vrijeme. Učvršćivanje prava na potražnju fleksibilnih radnih uvjeta za žene i muškarce sa skrbničkim obvezama, također je dio ove opcije.

Opcija 2: Nezakonodavne mjere, odnosno, ‘blagi pristup’ koji će biti usuglašen putem Komunikacijske komisije

Obuhvaća ambiciozne referentne programe koji se tiču sudjelovanje žena na tržištu rada, nadgledanje i izvještavanje putem ciklusa Europskog Semestra, ciljane Europske socijalne fondove koji se odnose na projekte i infrastrukturu veznu za brigu o djeci, te kampanje za podizanje svijesti na temu balansiranja privatnog i profesionalnog života.

Opcija 3: Predlaže kombinaciju zakonodavnih i ne-zakonodavnih mjera

Sveobuhvatna svrha predloženog općeg plana je podizanje stope sudjelovanja žena na tržištu rada, a samim time i njihove ekonomske neovisnosti, smanjenje rodnog jaza u plaćama, mirovinama i stopama siromaštva, te podjela roditeljsko-skrbničke odgovornosti s muškarcima olakšavajući uzimanje očinskog dopusta.

„Nakon godina lobiranja i kampanja za Direktivu o rodiljnom dopustu sa svrhom očuvanja prava i ekonomske neovisnosti žena kako ih se ne bi kažnjavalo zato što su postale majke, očekujemo da ovaj novi prijedlog donese napredne i jasne zakonodavne mjere. Ako je Europi zaista stalo do rodne ravnopravnosti, mora pokazati da je sposobna uspostaviti prava, ravnopravnost i pravdu za sve“ poručuju iz Europskog ženskog lobija. [M.B.] European Women’s Lobby


Povezano