Objavljeno

Europska koalicija organizacija civilnog društva pozvala EU da potpiše i ratificira Istanbulsku konvenciju

Europska koalicija za zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojkama (VAWG) objavila je brošuru kako bi potaknula Europsku Uniju da potpiše i ratificira Istanbulsku konvenciju koju je donijelo Vijeće Europe.

Ovu europsku koaliciju čini 25 europskih mreža civilnog društva, a sazvao ju je Europski ženski lobi kao odgovor na prijedlog Europske komisije za potpis i ratifikaciju Istanbulske konvencije na razini EU. Prijedlog Europske komisije trenutno se analizira i raspravlja na Radnoj skupini Vijeća o temeljnim pravima, pravima građana/ki i slobodnom kretanju osoba. Nakon što izvještaj bude usvojen na plenarnoj sjednici, Europski parlament će dati Europskoj Uniji suglasnost za potpis i ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Europska komisija predlaže da EU pristupi provedbi Istanbulske konvencije u okviru sljedećih nadležnosti: zakona protiv diskriminacije, zaštite žrtava zločina, seksualnog iskorištavanja žena i djece, određenih područja koja se tiču azila i migracija, kao i prekograničnih civilnih i kriminalnih pitanja te zaštite podataka.

Brošurom VAWG poziva donositelje odluka Europske Unije da djeluju kako bi osigurali da EU potpiše i ratificira Istanbulsku konvenciju 2017. godine, da institucije EU Istanbulsku konvenciju u potpunosti integriraju u svoju legislativu i politički okvir te da države članice bezrezervno ratificiraju Konvenciju te provedu potrebne promjene u zakonodavstvu kako bi osigurale uspješnu primjenu, pri čemu je nužno osiguravanje financijskih sredstava i suradnja s civilnim društvom i organizacijama za prava žena.

Nadalje, VAWG je poslala Vijeću Europe pismo sa zahtjevom da se 2017. obilježi kao godina usmjerene akcije protiv nasilja nad ženama, što će biti objavljeno 25. studenog, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama. Pozvala je Vijeće da osigura da ova inicijativa bude dio široke i sveobuhvatne strategije za okončanje svih oblika nasilja nad ženama, iznoseći preporuke poput pokretanja kampanje koja bi građane/ke EU osvijestila o ovoj problematici, zatim osnivanja telefonske linije za pomoć ženama na razini EU koja bi žene upućivala na odgovarajuće kontakte u pojedinoj državi članici, razvoja održive preventivne strategije te monitoringa kako bi se pratila primjena EU strategije za dokidanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. 

Važno je istaknuti da će i nakon potpisivanja i ratifikacije Istanbulske konvencije na razini EU, države članice koje Konvenciju još nisu ratificirale to trebati učiniti.

Od 47 zemalja članica Vijeća Europe Konvenciju nisu potpisale Armenija, Azerbejdžan, Moldavija i Rusija, a ratificirati ju još trebaju Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Estonija, Gruzija, Grčka, Njemačaka, Mađarska, Island, Irska, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Norveška, Slovačka, Švicarska, Makedonija, Ukrajina i Velika Britanija.

Hrvatska je Konvenciju potpisala 22. siječnja 2013., a kako ju još nije ratificirala, pozivamo vas da na internetskoj stranici potpisujem.org Vladi pošaljete razglednicu i zahtjevate da ratificiraju Istanbulsku konvenciju.

Potpis Istanbulske konvencije očekuje se i od nekoliko zemalja koje nisu članice Vijeća Europe, točnije Kanade, Svete stolice, Japana, Meksika i SAD-a.

Potpisnici Konvencije moraju omogućiti žrtvama seksualnog nasilja pristup uslugama koje bi im pomagale pri oporavku, uključujući pravno i psihološko savjetovanje, financijsku pomoć, obrazovanje, pomoć pri pronalasku mjesta za stanovanje i pri zapošljavanju. Isto tako, moraju otvoriti dovoljan broj odgovarajućih i lako dostupnih skloništa kako bi se osigurao siguran smještaj i aktivno pomoglo žrtvama, osobito ženama i djeci.

Budući da žene nisu jedine žrtve obiteljskog nasilja, Konvencija poziva na i zaštitni okvir za muškarce, djecu i starije osobe koje su bili izložene nasilju unutar obitelji. Ipak, žene su u daleko većem broju žrtve nasilja u obitelji, seksualnog zlostavljanja, diskriminacije na radnom mjestu, što ukazuje na široko rasprostranjenu rodnu neravnopravnost. [M.B.] Womenlobby


Povezano