Objavljeno

Embroidered Wonder Bread – Catherine McEver

“Ne znam što me više privlači u tom radu, ali bit će da se ipak radi o nekoj karakteristici namjerne pogrešnosti – sve s tim radom je posve krivo. Samo luda žena bi tako nešto napravila, samo žena koja je namjerno posve nakrivo shvatila ono što se generacijama prenosilo kao ženska mudrost: kuhanje i pletenje. Upravo se takva žena, koja je namjerno izabrala ono što se naizgled doima kao ludilo, koja ga je racionalno pretvorila u svoj umjetnički rad, u konačnici, može oduprijeti toj užasnoj prisili roda.” kaže Una Bauer na svom blogu. Veće fotografije ovog Wonder Breada možete naći ovdje. Très slatko géniale.


Povezano