Objavljeno

Donesena Strategija razvoja poduzetništva žena u RH (2014-2020)

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 2014. godine donijela Strategiju razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj , za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a usvojeno je i Izvješće o provedbi Strategije razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj od 2010. do 2013. godine.

Strategija razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine na odgovarajući način je povezana sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj od 2013. do 2020. godine, a ujedno predstavlja i ispunjenje obveze iz Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine, u dijelu koji se odnosi na osnaživanje poduzetništva žena.

Strategija također uzima u obzir strateški okvir EU, SBA akt i Žensku povelju te Strategiju Europa 2020, čiji su ciljevi postizanje pametnog, održivog i uključivog rasta, što podrazumijeva široko i učinkovito ubrzavanje poticanja ekonomskog potencijala žena.

Strategija od 2014. do 2020. godine se temelji na ostvarenim rezultatima u prethodnom razdoblju (2010. – 2013.), na iskazanom interesu i potrebama poduzetnica te sadrži sljedeće ciljeve razvoja poduzetništva žena:

1. Poboljšanje usklađenosti i umreženost javnih politika,
2. Poboljšanje sustavne podrške poduzetništvu žena,
3. Uvođenje poduzetništva žena u cjelokupnu institucionalnu infrastrukturu, te
4. Promocija poduzetništva žena.

U Strategiji je prikazan pristup realizaciji navedenih strateških ciljeva, način praćenja i vrednovanja provedbe Strategije, a dodatak Strategiji je Akcijski plan za provedbu koji detaljnije razrađuje provedbu strateških ciljeva kroz mjere, provedbene aktivnosti, nositelje i dionike, rokove te pokazatelje uspješnosti.

Ukupna ciljanja vrijednost Strategije do 2020. godine je povećanje udjela žena u poduzetništvu mjereno TEA pokazateljem muškarci : žene s 1 : 2,24 na 1 : 1,86 odnosno povećanje broja žena koje pokreću poslovni pothvat i broj žena – vlasnica rastućih poslovnih pothvata, kako bi se ostvarila razina poduzetničke aktivnosti žena prema prosjeku EU mjereno TEA pokazateljem muškaraca i žena.

Vlada Republike Hrvatske je donijela i Odluku o osnivanju Međuresorne radne skupine za koordinaciju provedbe Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. Godine, koja će pratiti provedbu Strategije te povezivati ciljeve Strategije s različitim politikama, programima, mjerama i aktivnostima, a koji su usmjereni na razvoj poduzetništva žena. MINPO


Povezano