Objavljeno

Dani povijesti u Rijeci: Žene kroz povijest

Dani povijesti su već tradicionalan projekt Udruge studenata povijesti „Malleus“ koji se održava kao dvodnevna serija predavanja profesora i studenata o unaprijed određenoj temi. Ovogodišnji Dani povijesti održat će se pod nazivom „Žene kroz povijest“ te će se na taj način okupiti veliki broj izlagača s Filozofskog fakulteta u Rijeci, ali i ostalih sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Izlaganja će se održavati u prostorijama Filozofskog fakulteta u Rijeci, po sljedećem rasporedu:

  1. listopada, četvrtak – prostorija 006, 10:30-17:30
  2. listopada, petak – prostorija 139, 09:30-16:00

Ove godine udruga je uspjela okupiti ukupno 22 izlagača/ica raspodijeljenih u 19 zasebnih izlaganja.

PROGRAM:

Četvrtak

10:30 – Govori i otvaranje Dana povijesti
11:00 – dr.sc. Darko Dukovski – „Istarske žene prve polovine 20. stoljeća“
12:00 – PAUZA
12:10 – Miroslav Kujundžić – Boudica – kraljica Icena
12:30 – Bruno Raguž – Od Klaudije Kvinte do Junije Rhodine- žene između kulta i stvarnosti (s posebnim osvrtom na rimsku provinciju Dalmaciju)
12:50 – Nera Meliš – Cvijeta Zuzorić (osvrt na položaj žena u Dubrovniku u 16. i 17.stoljeću)
13: 10 – Marija Begić – Uloga sultanata žena u osmanskoj povijesti
13:30 – 15:00 PAUZA ZA RUČAK
15:00 – dr. sc. Kosana Jovanović – Što nam viteški romani govore o srednjovjekovnoj percepciji žene?
16:00 – PAUZA
16:05 – Antea Čosić – Diva Grabovčeva
16:25 – Ivan Bajkovec – Ana Katarina Zrinska – žena, majka, banica – mučenica?
16:45 – Marija Radović – Ana Vidović i Zora dalmatinska
17:05 – Sonja Erceg i Adam Tuković – Mikrohistorijski prikaz utjecaja modernizacijskih procesa na položaj i ulogu žena – primjer Osijeka u drugoj polovici 19.stoljeća

Petak

09:30 – mag. cult. Ana Ajduković – „Dok mi krvarimo“
10:30 – PAUZA
10:40 – Julia Jančec – Žene u hrvatskom narodnom preporodu
11:00 – Dora Tataj – Jagoda Truhelka
11:20 – Vjeran Šergo – Marija Jurić Zagorka – heroina povijesnog romana
11:40 – PAUZA
11:50 – Martina Piškor – Zofka Kveder Demetrović
12:10 – 14:00 PAUZA ZA RUČAK
14:00 – Dunja Tomić – Simone de Beauvoir
14:20 – Monika Sokić i Nikolina Radišić – Florence Nightingale
14:40 – PAUZA
14:45 – Iva Davorija – Rosa Luxemburg i socijalistička revolucija u Njemačkoj
15:05 – Petra Sršić i Valentina Markasović – Antifašistički front žena Jugoslavije
15:30 – ZATVARANJE


Povezano