Objavljeno

Crna srijeda danas u Argentini, opći štrajk protiv femicida

Više od tri femicida dogodila su se u Cordobi između srijede i petka prošli tjedan, podižući broj femicida u toj argentinskoj provinciji na 18 od početka ove godine. Ove su žene među tisućama drugih žrtava, kojih će se danas prisjetiti sudionice Nacionalnog štrajka žena, koji u Argentini organizira Ni Una Menos.

Pozvale su žene da na sat vremena zaustave sve svoje poslove i zahtijevaju prestanak seksističkog nasilja, s početkom u 13 sati, dok će se kasnije u danu održati prosvjed na koji će sudionice doći odjevene u crno.

„Nekoliko mjeseci nakon lipanjskog prosvjeda organizacije Ni Una Menos, i dalje se borimo protiv femicida, podižemo glasove i od države zahtjevamo adekvatan budžet i javne politike, a od pravosuđa efikasan angažman“, kazala je novinarka i predstavnica Ni Una Menos, Florencia Abbate.

Florencia Minici, iz iste organizacije, pojasnila je i važnost ekonomske komponente, odnosno činjenicu da nedovoljno ekonomsko osnaživanje žene ostavlja u vrlo teškom položaju kada dođe do trenutka da kažu ‘ne’, zbog čega su često i žrtve trefikinga ili jeftina tijela za trgovinu drogom.

Cilj je ovog štrajka naglasiti koliko žene ustvari doprinose ekonomiji te podići svijest o nejednakostima pri zapošljavanju i razvoju karijere. Naime, ako je prosječna nezaposlenost u Argentini 9,3%, za žene je taj postotak 10,5. U pozivu na štrajk stoji i da žene odrade 76% neplaćenog kućanskog rada, da su slabije plaćene te uglavnom zaposlene na podcijenjenim poslovima. Ističu se i problemi vezani uz majčinstvo i zapošljavanje te kratak porodiljni dopust.

Ovaj štrajk prvi je od niza koji će se održati u Argentini, a teži Argentince/ke natjerati da promisle i osvijeste potrebu za kulturalnom promjenom. „Sutra marširamo kako bi ih spriječile da nas ubiju“, stoji na društevnim mrežama uz  poziv na štrajk.

Statistički podaci organizacije Mujeres de la Matria Latinoamericana, govore da je u ovoj godini zabilježeno 226 femicida, jedan svaki 31 sat, a posljednji mjesec zabilježen je dramatični porast, koji govori o jednom ubojstvu svakih 21 sat.

Politička analitičarka Maria Florencia Freijo pojasnila je da će žene marširati pod sloganom „Ako je moj život bezvrijedan, radite bez mene“ te istaknula kako nas ubojstva žena moraju nagnati da promislimo koju ulogu u svemu ima pravosuđe, policija, manjak socijalne podrške za žrtve, izostanak rodnih politika, kao i uloga privatnog sektora, koji je ključan za ekonomsko osnaživanje žena. [Ž.V.]


Povezano