Objavljeno

Četvrtina muškaraca u Azijsko-pacifičkom pojasu priznala barem jedno silovanje

UN-ovo izvješće o nasilju nad ženama pokazuje da su seksualni napadi vrlo česti u Azijsko-pacifičkom pojasu. Gotovo jedna četvrtina ispitanih muškaraca priznala je da je počinila barem jedno silovanje.

Količina seksualnih napada razlikuje se od zemlje do zemlje. U Papua Novoj Gvineji, primjerice, šest od deset ispitanih muškaraca priznalo je da je ženu prisililo na seksualni odnos, dok je u urbanim dijelovima Bangladeša i na Šri Lanki to priznao samo jedan od deset ispitanih muškaraca.

Izvješće je također pokazalo da je silovanje vlastite partnerice učestalije od silovanja žena s kojima ti muškarci nisu bili u partnerskom odnosu. Udio silovanja partnerica u ukupnom broju silovanja varirao je od 13% u Bangladešu do 59% u Papa Novoj Gvineji. Sve ukupno, dvije trećine muškaraca koji su silovali ženu s kojom nisu bili u partnerskom odnosu, također su jednom ili više puta silovali i vlastitu partnericu.

Roberta Clarke, regionalna direktorica UN Women, izjavila je prilikom predstavljanja izvješća: “Nasilje prema ženama teška je realnost za mnoge, zato je nužno promijeniti kulturu koja omogućuje muškarcima da imaju moć i kontrolu nad ženama.”

Autorica izvješća dr. Emma Fulu opisala je muškarce koji su počinili seksualno nasilje: “Oni su vjerovali da imaju pravo na seks sa ženom, neovisno o tome je li ona pristala ili ne. Druga najčešća motivacija za silovanje bila je zabava. Muškarci su silovali žene iz zabave ili zato što im je bilo dosadno. Iznenađujuće, ali najmanje učestala motivacija za silovanje bio je alkohol.” [V.V.] New Europe


Povezano