Objavljeno

Britanski parlament je zastario, seksistički i previše maskulin

Anketa utjecajnog internetskog portala posvećenog roditeljstvu, Mumsnet, otkriva da je većina ispitanika/ca razočarana političkim sustavom kojim dominiraju muškarci. Vjeruju da je zastario, nemilosrdan, bogat i dominantno muški.

U upitniku koji otkriva koliko su glasačice razočarane trenutnim Parlamentom, 9 od 10 članova/ica portala Mumsnet, na kojem je 97% žena, vjeruje da je politička kultura seksistička, dok dvije trećine ispitanika/ca misli da se uspjeh u politici svodi na školu ili fakultet koju ste pohađali i na tzv. “mrežu starih dečkiju”.

Na pitanje koje su karakteristike potrebne za uspjeh u politici 94% smatra da je to ambicija, 92% veze, 86% bezobzirnost, a 78% misli da je potrebno biti muškarac.

Na pitanje koje bi promjene željeli/e vidjeti u političkoj kulturi, 84% ispitanika/ca podržalo je prijedlog Hansard Societyja iznesen ranije ove godine da se izmijeni nevjerojatno glasan, grub i kaotičan način postavljanja pitanja premijeru, te uključi više otvorenih pitanja i uvedu kazne za zastupnike koji se neprimjereno ponašaju.

Pitanja premijeru postala su simbol svega što je loše u dominantno muškom političkom sistemu, kaže Justine Roberts, osnivačica Mumsneta. Pola ispitanika/ca misli da štete imidžu Parlamenta, a 76% da je način neprimjeren i zastario.

Međutim, najviše zabrinjava činjenica da se, iako 63% žena misli da bi više žena na vodećim političkim položajima značilo i veće razumijevanje njihovih pitanja, žene ne žele aktivnije uključiti u politiku.

“To je najžalosnije”, rekla je Roberts, “Ljudima je dosta. Znamo da manji broj žena u Parlamentu nije vezan samo za seksizam kod selekcije; jednostavno nema dovoljno žena koje bi se nametnule”.

“Moramo učiniti nešto da politika izgleda više kao Britanija”, kaže Gloria De Piero, ministrica za žene i jednakost. “Nije čudo što većina žena misli da je seksistička i ne zastupa ih kad su 8 od 10 ministara muškarci. Putujući zemljom i slušajući žene kako govore o politici, odmah je jasno da žele da bude reprezentativnija. To znači otvaranje naše politike prema ženama i ljudima koji dolaze iz radničke klase”. [B.Z.] TheGuardian

Ostale zaključke ankete pogledajte u prezentaciji.


Povezano