Objavljeno

Bolnica Sveti Duh priznala da svi njeni ginekolozi odbijaju obavljati pobačaje

Foto: Janjko / Wikimedia Commons

Feministički kolektiv fAKTIV u studenom je od Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba zatražio odgovor o dostupnosti pobačaja u Kliničkoj bolnici ‘Sveti Duh’.

“Klinička bolnica ‘Sveti Duh’ ne obavlja pobačaje na zahtjev radi priziva savjesti svih specijalista ginekologa Klinike za ginekologiju i porodništvo”, službeni je odgovor uprave KB ‘Sveti Duh’, u vlasništvu Grada Zagreba.

“Kad se Bolnici obrati pacijentica sa zahtjevom za prekidom trudnoće, liječnici specijalisti ginekolozi Klinike za ginekologiju i porodništvo, sukladno članku 20. Zakona o liječništvu izvješćuju pacijenticu o svom prizivu savjesti te upućuju pacijenticu u druge zdravstvene ustanove na području Grada Zagreba”, odgovorili su Gradskom uredu za zdravstvo.

Zakon o liječništvu, na koji se u odgovoru poziva KB Sveti Duh, propisuje da liječnik, odnosno liječnica ima pravo pozvati se na priziv savjesti te odbiti provođenje dijagnostike, liječenja i rehabilitacije pacijentice, ako se to ne kosi s pravilima struke te ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili ne ugrozi život pacijentica. Zakon propisuje i da o svojoj odluci moraju pravodobno izvijestiti pacijenticu te je uputiti drugom liječniku iste struke i o toj odluci izvijestiti nadređenu osobu, odnosno odgovornu osobu u ustanovi koja bi slijedom toga trebala organizirati službu tako da prava pacijentica budu uistinu i osigurana.

U KB Sveti Duh, međutim, SVI ginekolozi i ginekologinje odbijaju pružiti zdravstvenu skrb pacijenticama koje žele pobaciti. Na čelu spomenute Klinike je Berivoj Mišković, liječnik koji smatra da je njegovo legitimno pravo da ne radi pobačaje, koji podržava molitelje koji ispred javnih bolnica uznemiravaju pacijentice – i koji sjedi u povjerenstvu Ministarstva zdravstva koje će donositi smjernice za novi Zakon o pobačaju.

Tijekom 2020. godine provedeno je opsežno istraživanje o dostupnosti pobačaja u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u sklopu kojega više nije bilo moguće doći do informacije rade li se u bolnici Sveti Duh pobačaji na zahtjev. Krajem rujna ove godine objavljeno je Izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o pobačajima u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj za 2020. godinu, u kojem je navedeno da je u bolnici Sveti duh tijekom prošle godine izvršeno 38 postupaka legalno induciranog pobačaja, što ukazuje da se u bolnici pobačaji na zahtjev ipak rade. Očito je, dakle, da između službenih podataka i informacija koje bolnica plasira u javnost postoji razilaženje, kao i da je šutnja službeni odgovor na upite žena vezano za ostvarivanje svog zakonskog prava. 

Grad Zagreb osnivač je Kliničke bolnice Sveti Duh i odgovoran je za svaku ženu koja zbog potpuno neregulirane samovolje liječnika ne dobije zdravstvenu skrb na vrijeme. Pravo pacijentice na pristup zdravstvenoj usluzi jedno od temeljnih medicinskih načela.

Iz fAKTIV-a poručuju da traže “brze i jasne sankcije za samovolju koja ugrožava naše zdravlje i živote” te traže smjenu “ravnatelja koji ne radi svoj posao, koji, štoviše, potiče svoje kolege i kolegice da ne rade svoj posao.”

Budući da se cijeli liječnički kolektiv Klinike za ginekologiju i porodništvo poziva na Zakon o liječništvu, od KB Sveti Duh tražimo ono što taj zakon propisuje:

  • pristup informacijama o razlozima korištenja priziva savjesti u KB Sveti Duh
  • popis liječnika i liječnica koji odbijaju obavljati pobačaje
  • popis radnji koje su poduzeli da prava pacijentica kojima su odbili pružiti skrb budu osigurana, odnosno informacije u koje zdravstvene ustanove na području Zagreba upućuju pacijentice
  • zapošljavanje ginekologinja i ginekologa koji se ne pozivaju na priziv savjesti, odnosno ne uskraćuju zdravstvenu skrb pacijenticama koje žele pobaciti.

Od gradske vlasti tražimo odgovornost i brigu o pacijenticama koje traže zdravstvenu skrb u bolnici čiji je osnivač Grad. Smatramo da je nužno postaviti pitanje zašto se na čelu KB Sveti Duh te na čelu Klinike za ginekologiju i porodništvo te bolnice nalaze osobe koje krše pravo pacijentica na pristup zdravstvenoj usluzi koja je regulirana Zakonom o pobačaju. Ukoliko bolnica odmah ne pristupi zapošljavanju ginekologa i ginekologinja koji su spremni obavljati svoj posao, od gradske vlasti tražimo:

  • smjenu predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo Berivoja Miškovića te ravnatelja KB ‘Sveti Duh’ Mladena Bušića jer krše prava pacijentica na pristup zdravstvenoj usluzi koja je zajamčena Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece
  • osiguravanje dostupnosti zdravstvene skrbi za pacijentice u bolnici kojoj je osnivač Grad Zagreb.

Samo vraćanjem prava na pobačaj u Ustav, iz kojeg je izbačen 1990. godine, možemo stati na kraj manipuliranju sa zdravljem i životima žena. Pravo na pobačaj zajamčeno je aktualnim zakonom, ali ga Ministarstvo zdravstva i bolnice svjesno krše tako što ženama uskraćuju zdravstvenu skrb, što najbolje ilustrira upravo slučaj kolektivnog priziva savjesti u bolnici Sveti Duh. Krše ga, treba naglasiti, bez ikakvih posljedica.

Ako želimo zaustaviti izigravanje zakona, pravo na pobačaj treba vratiti tamo gdje mu je mjesto – u Ustav, a jedino na taj način i u sve bolnice koje su ovlaštene za obavljanje pobačaja, poručuje fAKTIV.


Povezano