Objavljeno

Beograd: Feministički flash mob protiv zabrane abortusa

U nedjelju 7. rujna 2014. na Trgu Republike u Beogradu održana je izložba protiv abortusa. Izložba dokumenata, fotografija i postera organizirana je u okviru inicijative ‘7/25’: svaki 7. dan u mjesecu – dan borbe protiv abortusa.

Skupina pod imenom ‘Zabrana abortusa’, pozivala je što veći broj građana da posjete izložbu i tako se javno opredijele protiv abortusa u Srbiji.

Međutim, skupina feministkinja odlučila se organizirati kontraakciju i pozvati građane/ke da svojom porukom organizatorima poruče da podržavaju pravo žena na legalan abortus.

Feminističkim flash mobom, koji nije organizirana niti jedna konkretna organizacija, željele su omogućiti da se čuje i glas ‘drugih’, koji je poručivao ‘Moja pička nije u državnom vlasništvu’ i ‘Seksualno obrazovanje u škole’.


Povezano