Objavljeno

ANONIMALIA – Nova knjiga Leonide Kovač

Koja fina novogodišnja vijest! Saznale smo da je jučer iz tiskare izašla nova knjiga Leonide Kovač pod naslovom ANONIMALIA – Normativni diskurzi i samoreprezentacija umjetnica 20. stoljeća (Antibarbarus, 2010). O ovoj knjizi svakako ćete na ovim stranicama puno više čitati uskoro, a za sada samo osnovni podaci: Knjiga sadrži tri uvodna poglavlja kojima se kontekstualiziraju povijesno proizvedena značenja kategorija roda, te teorijski aparat kojim su se tijekom dvadesetog stoljeća valorizirala i revalorizirala samoreprezentacijska djela umjetnica. Potom slijedi pet poglavlja u kojima se čitaju konkretna djela umjetnica koje su djelovale tijekom prva četiri desetljeća dvadesetog stoljeća i čiji se radovi u povijesti umjetnosti razmatraju u kontekstu pojma povijesnih avangardi.

Posrijedi su djela Naste Rojc, Romaine Brooks, Claude Cahun, Florence Henri i Hanne Höch, te dva poglavlja u kojima se raspravlja o performativnim učincima radova dviju suvremenih umjetnica, Orshi Drozdik i Katarzyne Kozyra.

Zaključno poglavlje knjige problematizira relaciju modernizma i postmodernizma u smislu kulturnih dominanti određenih povijesnih razdoblja, nudeći pritom moguću opciju odgovora na pitanje zašto su djela umjetnica koje su tijekom prva četiri desetljeća dvadesetog stoljeća imale zavidnu institucionalnu recepciju, nakon Drugog svjetskog rata praktički izbrisana iz povijesti moderne umjetnosti, da bi potom u tzv. postmodernom razdoblju bila reaktualizirana.


Povezano