Objavljeno

65% žena misli da ih kolege ne smatraju ravnopravnima

Kao najavu novog dokumentarca  “MAKERS: Once and for All,” Huffington Post je objavio rezultate istraživanja kojeg su proveli u suradnji sa platformom MAKERS, a čiji  je cilj bio istražiti percepciju muškaraca i žena o stanju rodne ravnopravnosti na radnom mjestu. Rezultati su iznimno zanimljivi.

Kada su upitani/e koliko misle da su rodne predrasude uobičajene na radnom mjestu, 27% ispitanih misli kako su vrlo učestale, 40% ispitanika/ca smatra da su donekle učestale, no kada se pogleda distribucija odgovora u odnosu na rod ispitanika/ca, rezultati postaju zanimljivi. Naime, 35% ispitanih žena odgovorilo je kako su rodne predrasude veoma uobičajene na radnom mjestu dok je isti odgovor dalo 18% ispitanih muškaraca. Također, 25% ispitanih muškaraca smatra kako rodne predrasude nisu uobičajene na radnom mjestu, dok isto misli 9% ispitanih žena.

Na pitanje o učestalosti rodnih predrasuda u industriji u kojoj rade, 18% ispitanika/ca odgovorilo je kako su veoma učestale, 22% ispitanika/ca smatra kako su donekle učestale, 15% smatra kako nisu učestale, a 11% ispitanika/ca smatra kako uopće nisu učestale. Razlika u percepciji rodnih predrasuda između muškaraca i žena vidljiva je i na ovom pitanju. 22% ispitanica smatra kako su rodne predrasude veoma učestale u industriji u kojoj rade, dok isto smatra 14 % ispitanih muškaraca. 5% ispitanih žena smatra kako rodne predrasude nisu uopće učestale u njihovoj industriji, dok isto misli 17% muških ispitanika.

Ukupno 32% sudionika/ca u ovog istraživanja misli kako muškarci smatraju žene ravnopravnima na radnome mjestu, 54% smatra kako muškarci ne drže žene ravnopravnima na radnom mjestu, dok 14% ispitanih nije sigurno. Od toga, 65% ispitanica misli kako muškarci ne smatraju žene ravnopravnima na radnom mjestu, dok isto misli 42% ispitanika.

Kada je u pitanju zarada, 65% ispitanika/ca smatra kako muškarci zarađuju više od žena, 5% smatra kako žene zarađuju više, dok 22% ispitanika misli kako su žene i muškarci plaćeni podjednako za svoj posao. Sve podatke prikupljene u istraživanju pogledajte u infografici. [V.U.]


Povezano