Objavljeno

25 najmoćnijih žena prošlog stoljeća

TIME je napravio anketu i došao do zaključka da su najutjecajnije žene u zadnjih 100 godina: Jane Addams (1860-1935) // Corazon Aquino (1933-2009) // Rachel Carson (1907-1964) // Coco Chanel (1883-1971) // Julia Child (1912-2004) // Hillary Clinton (1947-Present) // Marie Curie (1867-1934) // Aretha Franklin (1942-Present) // Indira Gandhi (1917-1984) // Estée Lauder (1908-2004) // Madonna (1958-Present) // Margaret Mead (1901-1978) // Golda Meir (1898-1978) // Angela Merkel (1954-Present) // Sandra Day O’Connor (1930-Present) // Rosa Parks (1913-2005) // Jiang Qing (1914-1991) // Eleanor Roosevelt (1884-1962) // Margaret Sanger (1879-1966) // Gloria Steinem (1934-Present) // Martha Stewart (1941-Present) // Mother Teresa (1910-1997) // Margaret Thatcher (1925-Present) // Oprah Winfrey (1954-Present) // Virginia Woolf (1882-1941)


Povezano