Objavljeno

10 globalnih feminističkih pobjeda u 2010.

Prenosimo 10. najbitnijih događaja protekle godine
iz globalne feminističke perspektive:

10. Legalizacija istospolnih brakova u Meksiku (ožujak) i Argentini (srpanj), s tim da je Meksiko odobrio i usvajanje djece istospolnim parovima
9. Smrti žena pri porodu su se u svijetu smanjile za trećinu od 1990.

8. Glavni tajnik UN-a obznanio globalnu strategiju glede zdravlja djece i žena
7. UN donio plan za prevenciju HIV-a koji se koncentrira na žene
6. Državna tajnica SAD-a Hillary Clinton zauzela se u američkom kongresu za reproduktivno zdravlje žena
5. Aktivisti i političari u SAD-u i Nigeriji predvodili zauzimanje za prevenciju brakova sa maloljetnicama
4. Osnaživanje mladih tijekom 2010., UN-ove godine mladih
3. U srpnju, UN je četiri svoja tijela koja su se bavila rodnom ravnopravnošću (UNIFEM, DAW, INSTRAW i OSAGI) spojio u jednu organizaciju UN Women, na čije je čelo postavljena bivša čileanska predsjednica Michelle Bachelet
2.
U prosincu je Europski sud za ljudska prava donio odluku da irska zabrana pobačaja krši prava trudnica da prime potrebnu medicinsku skrb u slučajevima kad im je život u opasnosti
1. U srpnju je u Južnoj Africi metoda prevencije HIV-a koju su inicirale žene pobudila nade: gel za prevenciju HIV-a u državi sa preko 6 milijuna zaraženih se pokazao 40% efikasnim tijekom snošaja

 

    Više na Feministing.com i IWHC-u (International Women’s Health Coalition)


    Povezano