LGBTIQ Work Equality Alliance

Projekt LGBTIQ Work Equality Alliance (Savez za LGBTIQ ravnopravnost na radnom mjestu) predstavlja nastavak rada hrvatskih i slovenskih organizacija civilnog društva, tvrtki i drugih poslodavaca te sindikata na suzbijanju diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih karakteristika (SOGIESCE), kao i na promicanju uključivog radnog okruženja za LGBTIQ+ osobe. Projekt se nadovezuje na rezultate prethodnih akcija i projekata provedenih u partnerstvu s poslodavcima, sindikatima i LGBTIQ+ zajednicom, a sve s ciljem povećanja njihove uključenosti u aktivnosti koje doprinose stvaranju sigurnog i tolerantnog radnog okruženja.

Kroz ovaj projekt želimo proširiti i produbiti suradnju s poslodavcima i sindikatima kako bismo zajedničkim naporima:

 • poboljšali politike i programe namijenjene osvještavanju,
 • unaprijedili vještine organizacija civilnog društva, poslodavaca i sindikata za suzbijanje diskriminacije i uznemiravanja LGBTIQ+ zaposlenica_ka,
 • osigurali podršku za LGBTIQ+ osobe i podigli svijest o preprekama i izazovima s kojima su suočene.

Glavne projektne aktivnosti su:

 • prijenos znanja među europskim organizacijama kao temelj za razvoj programa namijenjenih poslodavcima i sindikatima u Hrvatskoj i Sloveniji,
 • izrada programa za poslodavce koji se sastoji od procjene potreba – upitnika Indeks ravnopravnosti na radnom mjestu (Workplace Equality Indeks) – temeljem kojeg će se kreirati trening prilagođen pojedinim poslodavcima,
 • podizanje svijesti i poticanje poslodavaca na organizaciju kampanje Tjedan radnopravnosti (Workplace Equality Week) u Sloveniji i Hrvatskoj,
 • kreiranje politika za sindikate vezanih uz kolektivno pregovaranje i interne sindikalne prakse te, posljedično, jačanje kapaciteta za aktivno stvaranje ravnopravnog radnog okruženja za LGBTIQ+ osobe,
 • povećanje znanja o LGBTIQ+ zajednici u području zaštite radničkih prava i samim time poticanje zaposlenika_ca na prijavljivanje diskriminacije.

Na kraju projekta, u drugoj polovici 2023. godine u Hrvatskoj će se održati međunarodna konferencija s ciljem poticanja suradnje među relevantnim dionicima.

Projekt LGBTIQ Work Equality Alliance provode Prostor rodne i medijske kulture ‘K-zona’ i Udruga LORI iz Hrvatske te Legebitra iz Slovenije, a sufinancira ga Europska unija iz programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV).

Više o projektu: www.ravnopravnost.lgbt

Ovaj projekt nastavlja se na prethodne projekte slične tematike: LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu (2015. – 2017.) koji su provodile K-zona, LORI, BRID i Udruga Zora, te Radnopravnost svima! (2019. – 2021.) koji su provodile K-zona, LORI, SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost te Stichting Centrum Tumba iz Nizozemske. Više u nastavku.

Projekt je u drugoj fazi pod sloganom Radnopravnost svima! trajao od siječnja 2019. do travnja 2021., financiran je iz Programa za prava, jednakost i građanstvo Europske unije (2014-2020),  i u tom periodu izdvajamo sljedeća postignuća:

 • Prilagodili smo model iz Nizozemske i na osnovi iskustava članova LGBTI zajednice napravili kazališnu predstavu Radnopravnost svima! koja je jedan od alata za uspostavljanje dijaloga sa poslodavcima.
 • Istovremeno smo producirali dokumentarni film Ja bi’ da to imam doma koji se se obraća prvenstveno LGBT zajednici. 
 • Kroz treninge i online edukativne platforme namijenjene poslodavcima i sindikatima te produkciju dokumentarno-filmskih i medijskih sadržaja namijenjenih LGBTI populaciji poticali smo stvaranje inkluzivne i pravedne okoline za LGBTI zaposlenike i tražitelje zaposlenja, povećali njihovu informiranost o radničkim pravima te znanje i svijest sindikata i poslodavaca o LGBTI pitanjima.
 • U okviru projekta, po drugi puta se u Hrvatskoj proveo Indikator ravnopravosti na radnom mjestu –  instrument kojim organizacije mogu mjeriti svoje djelovanje i uspješnost u smanjenju diskriminacije na osnovi spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja te stvaranju inkluzivnog okruženja na radnom mjestu.
 • Rezultati projekta predstavljeni su na završnoj konferenciji kako bi se javnosti te predstavnicima sindikata, institucija i organizacija civilnog društva iz Hrvatske i EU ali i šire približili modeli i metode kojima se unutar radne okoline mogu poboljšati prakse usmjerene na poticanje raznolikosti i inkluzivnosti. 

projektne vijesti