Prostori promjene – utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života

K-zona je jedna od partnerica na projektu “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene” koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projektom će se izgraditi Mreža za usklađivanje privatnog i poslovnog života koja će kroz strukturirane dijaloge i druge aktivnosti aktivno zagovarati provođenje izmjena legislative i drugih mjera za uspostavu smislenih i cjelovitih javnih politika na nacionalnoj i lokalnoj razini s ciljem usklađivanja privatnog i poslovnog života u skladu s razvojnim specifičnostima regija u kojima djeluju članovi i članice Mreže. Javne politike temeljit će se na višeetapnom istraživanju koje će u sklopu projekta provesti istraživački tim Sveučilišta u Zadru.

U projektu sudjeluju: B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran (kao nositeljice), Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

Trajanje projekta: 28.10.2020.-27.10.2023.

Vrijednost projekta: 3.599.941,69 HRK


PROJEKTNE AKTIVNOSTI