Objavljeno

Sindikalno zajedništvo unutar odgajateljske struke kroz akcije solidarnosti

Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK) i Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) organiziraju akciju podrške njemačkim odgajateljicama i socijalnim radnicama, čime žele osvijestiti položaj ovih radnica te ukazati na važnost zajedničkog djelovanja i međunarodne sindikalne i radničke solidarnosti. Akcija će se održati se u utorak, 26. svibnja sa početkom u 9:30 ispred Radničkog doma (Krešimirov trg 2) u Zagrebu.

Podsjetimo, odgajateljice, dječje njegovateljice i socijalne radnice udružene u sindikat VER.DI, po brojnosti drugi najveći sindikat u Njemačkoj, u veljači su započele su redovne kolektivne pregovore kojima su željele utjecati na loše radne uvjete, niske plaće te dugogodišnje društveno zanemarivanje tih za odgoj, skrb i njegu djece presudnih djelatnosti u kojima pretežno rade žene. S obzirom na neuspjeh istih, u štrajku su već preko mjesec dana.

Odgajateljice u Hrvatskoj dijele slične probleme vezane uz kršenje njihovih radničkih prava, na što je SOMK već ukazivao kampanjom “Za bolje uvjete rada i dostojanstvo struke”. Hrvatske odgajateljice, članice SOMK-a, najbolje mogu razumjeti težinu posla, probleme struke, loše uvjete rada i odbijanje socijalnog dijaloga jer im je sudbina ista. Temeljna ljudska prava, među kojima su i radnička, moraju imati prednost pred interesima kapitala i pred ekonomskim pravima. Stoga izražavaju svoju solidarnost i daju punu podršku zahtjevima njemačkih odgajateljica, dječjih njegovateljica, socijalnih radnica udruženih u sindikat VER.DI protiv socijalnih nejednakosti.

Dugogodišnja borba sa sustavom, nepoštivanjem Zakona i podizanjem društvene važnosti odgojnog rada

“I one i mi godinama se borimo sa podizanjem svijesti o društvenoj i odgojno obrazovnoj važnosti naše profesije, kao i o nužnosti poboljšanja radnih uvjeta te dugogodišnjeg društvenog zanemarivanja ove djelatnosti u kojima pretežno rade žene. Po zemljama smo jako različiti jer negdje je rani i predškolski odgoj u sustavu socijalne skrbi, a negdje u sustavu obrazovanja. Njihove prednosti su mali broj djece u odgojnim grupama, bolja opremljenost didaktičkim igračkama i materijalima, više sredstava za rad odgajatelja, više novo sagrađenih vrtića sa prostranim igralištima ili dvoranama i slično. Mi se možemo pohvaliti kvalitetnim odgojno obrazovnim programima koji po vrtićima provode naši odgajatelji koji se dodatno kontinuirano stručno  usavršavaju, veliko zadovoljstvo roditelja našim radom, visokim obrazovanjem naših odgajatelja, mogućnošću napredovanja u položajna zvanja odgajatelj-mentor odgajatelj-savjetnik i slično”, usporedila je Božica Žilić iz SOMK-a situaciju u Hrvatskoj i drugim zemljama.

SOMK se već dugi niz godina bori s nepoštivanjem Zakona koji reguliraju djelatnost ranog i predškolskog obrazovanja, posebno s nepoštivanjem Državno pedagoškog standarda (DPS). Od 2008. godine kada je donesen DPS predškolskog odgoja i obrazovanja, koji je u punoj primjeni trebao biti 2014., mnogi se gradovi nisu postupno prilagođavali i radili na stvaranju uvjeta za njegovu punu primjenu. Tako primjerice u  Gradu Zagrebu, koji ima najviše vrtića (60 gradskih i toliko privatnih), dugi niz godina nije riješen gorući problem broja djece u odgojnim grupama. Zagreb ima oko 10 tisuća djece više od dopuštenog standarda jer sustavno godinama nije planirao i razvijao kapacitete sukladno stvarnim potrebama.

K tome, zbog povećanih psihičkih i fizičkih napora te rada u vrlo stresnim uvjetima raste i postotak oboljenja radnika/ca, osobito bolesti štitnjače, kardio-vaskularnih oboljenja, kralježnice, glasnica i drugih. O tome nitko ne ne govori. Kako ističu u SOMK-u, rad u ovakvim uvjetima nameće pitanje “Zar je realno moguće očekivati da odgajateljice dožive puni radni vijek u svom zanimanju”. Samo u Gradu Zagrebu je u prosjeku dnevno 450 radnika/ca na bolovanju.

“To uzrokuje povećane radne i stručne napore svih zaposlenih u gradskim vrtićima, a posebno odgojno obrazovnih radnika/ca, te smo zato i organizirali prosvjed upozorenja i kampanju Za bolje uvjete rada odgajatelja i dostojanstvo struke. Prosvjed je dakako pokrenuo stvari s mrtve točke. Održani su sastanci na kojima su u potpunosti prihvaćeni naši zahtjevi, predstavljen nam je i Akcijski plan postupnog rješavanja broja djece po grupama  već za ovu pedagošku godinu, a kakva će biti njegova stvarna primjena i realizacija vidjet ćemo već početkom nadolazeće pedagoške godine, u rujnu.”

Želja za sindikalnim zajedništvom profesije kao u Njemačkoj

Optimizma, ističe međutim Žilić, nema. Sudeći po novim upisima sve je po starom. Kako kaže, odgovornost i odgovorno ponašanje prema preko pet tisuća zaposlenih u gradskim vrtićima ne stanuje na adresi Grada Zagreba. Umjesto zahvalnosti za strpljenje, stručan i kvalitetan rad u izvođenju svih programa u gradskim vrtićima prozvane su u jednom trenutku i neradnicama a nakon 17 godina slomljeno je i kolektivno pregovaranje.

“Ubijen je socijalni dijalog, a socijalno partnerstvo pretvoreno u socijalno neprijateljstvo. Pregovori i razgovori su igre bez granica, a socijalni dijalog postao je socijalni monolog! Zato sa  borbom za prava radnika, socijalnu pravdu i dostojanstvo moramo nastaviti dalje. Naše članstvo to očekuje od nas”, kaže Žilić.

U čitavoj priči radnice ipak nisu same. Iako su mladi sindikat iza kojega je tek pet godina sindikalnog rada uspjele su podići struku na noge, kao i razinu svijesti odgajateljica da se moraju zajednički boriti za dostojanstvo profesije, zaustaviti bezobrazno marginaliziranje prve stepenice sustava obrazovanja, nametnuti se socijalnim partnerom kojeg se treba respektirati.

“Sindikalno jačamo i okupljamo najviše odgajatelja, iako su naši članovi i zaposlenici ostalih struktura poput članova stručnog tima, kuharica, spremačica, administrativnog osoblja. Mi smo karike u lancu i jedni bez drugih ne možemo kvalitetno funkcionirati. Kao predsjednica SOMK-a i potpredsjednica SSSH za suradnju sa sindikatima javnog sektora, ponosna sam na naše zajedništvo, solidarnost i djelovanje.  Voljela bih kao odgajateljica, koja još uvijek radi u grupi i dijeli sudbinu težine našeg poziva sa svojim kolegicama i kolegama a volonterski obnaša sindikalne dužnosti, doživjeti sindikalno zajedništvo naše profesije kao u Njemačkoj”, ističe Žilić.

“Radnici nisu doveli do krize i sindikati ne smiju dopustiti da upravo radnici snose cijeli teret  krize i recesije u državama na svojim leđima. Jer samo Zajedno smo jači!”

Podsjetimo, prosvjedna akcija podrške odgajateljicama, dječjim njegovateljicama i socijalnim radnicama održati će se u utorak, 26. svibnja sa početkom u 9:30 ispred Radničkog doma (Krešimirov trg 2) u Zagrebu.

 

Tekst je objavljen je u sklopu temata ‘Rodna prizma za ravnopravnije društvo’ koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.


Povezano