Prijavi svoju ideju za film na Vox Feminae Pitching forum

Vox Feminae Festival poziva studente_ice i filmske amatere_ke da prijave svoje ideje za kratkometražne filmske projekte na Pitching Forum te si tako osiguraju financijsku podršku pri njihovoj realizaciji. Prijave se zaprimaju do 20. listopada u ponoć.

Pitching Forum Vox Feminae Festivala posvećen je financijskoj podršci studentskih i amaterskih kratkometražnih filmskih projekata svih rodova i žanrova, koji se bave temama rodne ravnopravnosti i društvene pravednosti.

Pitching Forum će se održati online putem platforme Zoom, 25. listopada 2023. godine, u 19:00 sati.

Sedam izabranih finalistkinja/a predstavit će svoje projekte tijekom kratke prezentacije članovima/cama forumske komisije. Forumska komisija će nakon svih prezentacija donijeti odluku o pobjedničkom projektu koji će osvojiti glavnu nagradu u iznosu od 650 EUR.

Prijaviti se mogu amaterski i studentski kratkometražni filmovi svih žanrova, u različitim fazama razvoja i produkcije, iz zemalja Balkanske regije (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Albanija, Bugarska i Rumunjska) koji se bave temama rodne ravnopravnosti i društvene pravednosti.

Za prijavu je potrebno putem e-maila dostaviti:

  • Kratki sinopsis (do 500 znakova)
  • Redateljsku koncepciju (do 1500 znakova)
  • Plan razvoja projekta (do 1500 znakova)
  • Scenarij (ako postoji)
  • Životopis autora/ice i popis autorskog tima (do 1500 znakova)
  • Ako je projekt u fazi produkcije potrebno je priložiti i vizualne materijale – fotografije, kratke isječke ili trailer (do 4 stranice PDF dokumenta)
  • Projekti koji nisu u fazi produkcije mogu dostaviti Moodboard (do 4 stranice PDF dokumenta)

Uoči roka za predaju radova, putem platforme Zoom 16. listopada održat će se online Q&A sesija “Kako oblikovati ideju u natječajni materijal” na kojoj će Forumska Komisija odgovarati na vaša pitanja o pripremi materijala za prijavu projekta. Sudjelovanje na Q&A sesiji nije obavezno.

Svoje radove na Pitching forumu možete prezentirati na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Prijave za sudjelovanje na Pitching forumu kao i prijave za sudjelovanje na Q&A sesiji zaprimaju se putem e-mail adrese festival@voxfeminae.net najkasnije do 15. listopada (Q&A sesija), odnosno 20. listopada (Pitching Forum) 2023. godine.

***ENGLISH***

Third edition of Vox Feminae Pitching Forum will be held in October 2023., as part of 17. Vox Feminae Festival. Pitching Forum is dedicated to the development and financial support of amateur and student short film projects of all genres dealing with the topics of gender equality and social justice. Applications are accepted until October 20th, 2022.

Pitching Forum will be held online via Zoom platform on 25th of October 2022 at 19:00 (CET).

Seven selected finalists will present their projects to members of the forum commissions during short presentations. After the presentations, the forum commission will make a decision about the winning project that will win the main prize in the amount of 650,00 EUR.

Who can apply:

Amateur and student short film projects of all genres, in different stages of development and production, from the countries of the Balkan region (Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Northern Macedonia, Kosovo, Albania, Bulgaria and Romania) dealing with topics of gender equality and social justice.

To apply, it is necessary to send following information via e-mail:

• Short synopsis (up to 500 characters)
• Director’s concept (up to 1500 characters)
• Project development plan (up to 1500 characters)
• Scenario (if there is one)
• Curriculum vitae of the author and list of the author’s team (up to 1500 characters)
• If the project is in the production phase, it is necessary to attach visual materials – photos, short clips or trailer (up to 4 pages of PDF document)
• Non-production projects must submit a Moodboard (up to 4 pages of PDF document)

Before the deadline for submission of works, an online Q&A session “How to shape an idea into competition material” will be held via the Zoom platform on October 16, where the Forum Commission will answer your questions about the preparation of project application materials. Attendance is optional for the Q&A session.

Applications to participate in the Pitching Forum as well as applications to participate in the Q&A session are received via e-mail address festival@voxfeminae.net no later than October 15th (Q&A session), or October 20th (Pitching Forum) 2023.


Povezano